Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

19 maart 2013

Platform Zelfredzaam Rivierenland officieel van start

Op 18 maart 2013 hebben 24 partijen het convenant getekend van het Platform Zelfredzaam Rivierenland. De partners slaan de handen ineen om in de regio gezamenlijk te werken aan de grote veranderingen op het terrein van welzijn en zorg in relatie tot wonen, onderwijs en arbeidsmarkt.

Werkagenda opgesteld
Deelnemers aan het platform zijn aanbieders op het gebied van welzijn, (gezondheids)zorg, cliëntenorganisaties, zorgkantoor en de tien gemeenten in Rivierenland. Gezamenlijk hebben ze een werkagenda opgesteld. De thema’s die opgepakt worden zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van mensen in Rivierenland. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg, welzijn in de wijk, teams voor de jeugd en het werk van huisarts en wijkverpleegkundige.

Krachten bundelen
Gedurende 2012 is gewerkt aan het opzetten van het Platform Zelfredzaam. De platformleden zijn ervan overtuigd dat alle aanwezige kennis, expertise en ervaring van de regio gebundeld moet worden om in regionaal verband antwoorden te formuleren op specifieke ’opgaven’, ontwikkelingen en innovaties in het domein van welzijn en zorg in relatie tot wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De bijeenkomst op 18 maart markeert de officiële start van het Platform Zelfredzaam.

----------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Rijnkels, kwartiermaker Platform Zelfredzaam, rijnkels@regiorivierenland.nl of telefoon 06 - 22 979 510.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.