Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

21 oktober 2019

Team Leerplicht presenteert jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag Leerplicht 2018-2019_COVER_WEB.jpg

Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het afgelopen schooljaar. Hierin toont zij de lezer niet alleen de resultaten die zijn geboekt, maar vooral hoe zij erop toeziet dat de Leerplichtwet wordt nageleefd en hoe zij strijdt voor het recht op onderwijs van de meer dan 24.000 Rivierenlandse jongeren. Want zij verdienen een fantastische toekomst! 

Inzet op preventie: doeltreffend en kostenefficiënt

Het team pakt daadkrachtig de regie in het belang van een optimale schoolloopbaan en ontwikkeling van het kind. Daarbij ontzorgt zij de gemeenten en trekt zij gezamenlijk op met partners. Het jaarverslag toont dat preventief werken en een integrale aanpak met ketenpartners een mooie toekomst voor veel jongeren een stuk dichterbij brengt.

Partner van de scholen, collega van het wijkteam en beschermer van het kind
Team Leerplicht Regio Rivierenland bestaat uit zes ambitieuze leerplichtambtenaren en een aantal ondersteunende medewerkers. Zij voeren de leerplichttaken uit voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het team is partner van de scholen, collega van het wijkteam en beschermer van het kind. Samen met de ketenpartners zoekt het team naar oplossingen om de jongeren te helpen en verder verzuim te voorkomen. En dat is van groot belang voor hun toekomst. Schoolverzuim is namelijk een risicofactor voor het voortijdig schoolverlaten en het afglijden in de criminaliteit. En bovenal; voor de sociaaleconomische misère van jongeren. 

Voorkomen is beter dan genezen
Het centrale uitgangspunt van Team Leerplicht is preventie. Gaat het fout in het leven van een jongere, dan wil het team dat vroegtijdig signaleren. Zodat de medewerkers hem of haar op tijd naar de juiste zorg kunnen verwijzen. Daarmee voorkomt het team verder verzuim, schooluitval en ongeluk. Want jongeren verdienen een fantastische toekomst! Met meer preventieve taken op haar bord, moet het team meer werk verzetten. Dat vraagt niet alleen om inhoudelijke expertise, maar ook om meer inzet op leerplicht om dit te kunnen en blijven doen. Investeren in preventie, voorkomt of verkort kostbare vervolgtrajecten. De inzet op preventie draagt dus ook bij aan de kostenefficiëntie.  

Elke jongere een andere aanpak
In het jaarverslag legt Team Leerplicht onder andere op heldere wijze uit welke soorten verzuim er zijn, met wie wordt samengewerkt, welke vormen van hulp er zijn en welk werk zij voor gemeenten verzet. Daarnaast zijn er cases te lezen van leerlingen die om verschillende redenen met leerplicht te maken kregen: omdat zij ziek zijn, niet weten hoe zij structuur in hun leven kunnen aanbrengen of omdat cultuurverschillen en de thuissituatie hun schoolgang verstoren. Elk(e) probleem/aanleiding vereist een andere aanpak en hulp en Team Leerplicht illustreert hoe zij dit doet.

Jaarverslag lezen?
Het jaarverslag is niet alleen voor gemeenten en instanties, maar ook voor iedereen die weleens wil weten hoe de wereld van leerplicht er uitziet. Het verslag laat zich makkelijk ‘weglezen’ en is bovendien doorspekt met leuke extra’s, zoals quotes, weetjes, visuals en foto’s.

Klik hier om het te lezen >

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Bereikbaarheid 3.jpg
FruitDelta Rivierenland heeft de kans om met provincie Gelderland samen te werken in het benoemen van de strategische opgaven...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor velen nog een onbekend stukje Nederland. Het TV-programma 3 op Reis zette de spotlights op onze mooie...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: