Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 september 2019

Provincie, gemeenten en woningcorporaties slaan handen ineen voor goed wonen in Rivierenland

Partijen praten over Wonen in Rivierenland.jpg

Op donderdag 12 september gingen de Provincie Gelderland, acht gemeenten en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woningmarkt. Samen gaan zij onder meer aan de slag met een Actieplan Wonen.

Gezamenlijkheid
Ruim 50 mensen bogen zich in De Pluk in Geldermalsen vanuit gezamenlijk belang over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de toekomst en het leefbaar houden van wijken, buurten en dorpen. Wat is er nodig? Welke uitdagingen delen we en wat kunnen we concreet doen en voor wie? De gezamenlijkheid van een flink aantal uitdagende opgaven stond voorop. De bijeenkomst vond plaats onder leiding van dagvoorzitter Johan Cahuzak.
 

Alle deelnemers hebben ook de Rivierenwijk in Geldermalsen op de fiets verkend om met eigen ogen de transformatie van een wijk te zien en te horen van ervaringsdeskundigen wat hierbij kwam kijken en wat de resultaten zijn op het gebied van leefbaarheid en het invullen van de woningbehoefte. Hierboven fietst gedeputeerde Peter Kerris (rechts) naast Martijn de Groof van corporatie De Kernen door de Rivierenbuurt.

Actieplan Wonen
Dat deze bijeenkomst niet blijft bij nader kennismaken en praten, maakt gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter Kerris, duidelijk: “We willen de woningbouw in Rivierenland versnellen. Hoe geven we starters, doorstromers en arbeidsmigranten een betaalbaar dak boven hun hoofd? Hierover maken we afspraken met gemeenten en woningcorporaties in het Actieplan Wonen.”

Regio Rivierenland: alle inwoners gemeenten goed en veilig wonen
De acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland willen zorgen dat alle (toekomstige) inwoners goed en veilig wonen. Zij werken daarvoor aan beleid en strategie, aan inzicht in de woningbehoefte, aan betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen (ook arbeidsmigranten) en aan het verduurzamen van het woningaanbod. Regio Rivierenland heeft hiervoor een breed gedragen woonagenda en een regionaal woningbouwprogramma dat aansluit op de wensen en behoeften van de (toekomstige) inwoners. De gemeenten werken nauw samen met woningcorporaties én de provincie Gelderland aan een gevarieerd woningaanbod, afgestemd op de woonbehoeften van (toekomstige) inwoners.

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland: betaalbaar wonen staat voorop
De corporaties richten zich op betaalbaar wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen, gezien de veranderende woonbehoeften in de regio en de toename van bijzondere doelgroepen (zoals mensen met een psychische beperking en arbeidsmigranten) die een beroep doen op sociale huurwoningen. Daarnaast is nauwe samenwerking nodig met gemeenten, provincie en netbeheerders voor de verduurzaming van woningen.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief