Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 september 2019

Klanttevredenheidsonderzoek: reizigers aanvullend regiovervoer Versis erg tevreden

Klanttevredenheidsonderzoek Versis.jpg

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende sociaal recreatieve vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onlangs uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Moventem blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met respectievelijk een 8,0 (Wmo/OV) en een 7,6 (leerlingenvervoer). Bij beide doelgroepen waren goede scores voor de chauffeurs, de regiecentrale, het vervoer en de voertuigen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Versis verzorgt het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel), in de volksmond beter bekend als de ‘regiotaxi’. Daarnaast is de doelgroep sinds vorig schooljaar uitgebreid met het leerlingenvervoer in de gemeente Tiel.  Versis vindt het heel belangrijk om te weten hoe de reizigers hun vervoer ervaren. Een klanttevredenheidsonderzoek is dan ook een goede graadmeter van de tevredenheid van de reizigers. Ook geeft het volop ruimte voor aanbevelingen ter verbetering.

Opzet onderzoek en respondenten
Actieve reizigers van Versis, gesplitst in Wmo-OV en leerlingenvervoer, werd gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Wmo/OV
394 reizigers vulden de vragenlijst in. Hiervan is 37% in de leeftijdscategorie 65 t/m 79 jaar en 36% is 80 jaar of ouder. Van al deze reizigers gebruikt nog steeds het grootste deel (81%) Versis om op bezoek te gaan bij familie of kennissen, maar ook om naar een medische afspraak (61%) of een ziekenhuis of verpleeghuis te gaan (48%).

Leerlingenvervoer Tiel
Voor het leerlingenvervoer was het de eerste keer dat een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd. De gemeente Tiel heeft dit sinds afgelopen schooljaar bij Versis ondergebracht. Aan dit onderzoek namen 40 reizigers deel. Deze lagere respons maakt een doorvertaling naar alle gebruikers van Versis leerlingenvervoer minder accuraat, maar alle uitkomsten zijn belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en te verbeteren.

Resultaten
De Versis-reizigers beoordelen de algehele dienstverlening van Versis met een 8,0 (Wmo/OV) en een 7,6 (leerlingenvervoer Tiel). Ook de chauffeurs van Versis leveren kennelijk erg goed werk, zij krijgen van alle doelgroepen een ruime 8. De scores bij voertuigen en het vervoer is respectievelijk een 8 en een 7,9 bij Wmo/OV en een 8,2 en 8,0 bij het leerlingenvervoer. De regiecentrale krijgt van de Wmo/OV reizigers een 7,7 en van het leerlingenvervoer een 7,3. Van de Wmo/OV reizigers heeft  14% de Versis website bezocht en 5% maakt gebruik van de Versis-app. Bij het leerlingenvervoer liggen deze percentages hoger: 43% om 35%. Hiervan boekt gemiddeld meer dan de helft de ritten via de persoonlijke digitale portal.

Reizigerspanel
Versis heeft een reizigerspanel met vertegenwoordigers uit alle gemeenten. Dit panel draagt bij aan de ontwikkeling van Versis en levert waardevolle informatie hiervoor aan. De resultaten van het onderzoek zijn uiteraard met het panel gedeeld. Carel Romijn, voorzitter reizigerspanel Versis (foto): “Wat een prachtige cijfers voor Versis. Als reizigerspanel zitten wij bovenop de kwaliteit die Versis levert en kunnen wij de resultaten uit het onderzoek onderschrijven: ook wij zijn uitermate tevreden over de organisatie en uitvoering van het aanvullend regiovervoer!”

Aanbevelingen
Naast de positieve resultaten leverde het onderzoek bij beide doelgroepen ook waardevolle aanbevelingen op. Zo geven de doelgroepen aan dat de klachtafhandeling onvoldoende is (respons van in totaal 31 reizigers). Bij het leerlingenvervoer geeft 75% aan dat het kind meestal dezelfde chauffeur heeft, maar dat bij vakantie of ziekte van de chauffeur beter gecommuniceerd kan worden over vervanging. Versis neemt de aanbeveling ter harte om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen en te kijken waar en hoe een verbeterslag kan worden gemaakt.

Reacties van reizigers welkom!
Versis verneemt graag reacties van reizigers. De klachtenlijn van Versis is bereikbaar op 0344-638565 en op de website versis.nl kunnen reizigers hun klachten en suggesties kwijt.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Huis_FruitDelta.jpg
Sinds 2016 werken de acht regiogemeenten met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de 5...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor velen nog een onbekend stukje Nederland. Het TV-programma 3 op Reis zette de spotlights op onze mooie...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: