Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 september 2019

Gezocht: frequente weggebruikers van de A15 voor focusgroep ‘Knelpunten A15’

A15.jpg

De A15 is een belangrijke verkeersader. Maar de doorstroming, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van deze snelweg komen steeds meer in het nauw. Wij willen deze voor alle weggebruikers verbeteren. Zodat het aantal vertragingen en ongevallen vermindert. Maar hoe kan de A15 met kleine maatregelen (die relatief snel zijn uit te voeren) veiliger worden gemaakt? Mensen die frequent de A15 gebruiken, kunnen hun ervaringen delen in een focusgroep. Bent of kent u iemand die dit is? En die hierover wat te vertellen heeft? Meld u aan voor de focusgroep op maandagavond 23 september!

Waarom een focusgroep?
Om de knelpunten en de oorzaken daarvan op het A15-traject tussen Ochten en Deil goed in kaart te brengen, heeft de provincie Gelderland - mede namens Rijkswaterstaat en Regio Rivierenland - het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng BV in de arm genomen. Zij gaat een korte verkenning uitvoeren en oplossingsrichtingen aandragen om deze knelpunten te aan te pakken. Het doel van deze aanpak is om te komen tot een aantal effectieve en gedragen maatregelen die - binnen het beschikbare budget - de verkeersveiligheid op en rond de A15 kunnen verbeteren. De focusgroep is onderdeel van deze verkenning.

Gezocht: frequente weggebruikers van de A15!
De focusgroep vindt plaats op 23 september tussen 19.30 – 21.00 uur in de omgeving van Tiel. U kunt al uw ervaringen delen over de huidige verkeersveiligheid op de A15 Ochten – Deil. Wat zijn de grootste knelpunten? Wat zouden mogelijke ‘out-of-the-box’ oplossingen zijn? De antwoorden op deze en meer vragen zijn van grote waarde voor het onderzoeksbureau op oplossingsrichtingen aan te dragen die de verkeersveiligheid verbeteren.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en voor het versturen van uw aanmelding, kunt u mailen naar: A15@goudappel.nl.

De focusgroep wordt in opdracht van de Provincie Gelderland, Regio Rivierenland en Rijkswaterstaat uitgevoerd.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief