Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

15 maart 2013

Regio Rivierenland gaat investeren in de communicatie

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in zijn vergadering van 13 maart ingestemd met een nieuw Communicatieplan. Uitgangspunt daarvan is dat Regio Rivierenland de centrale bron wordt van nieuwsvoorziening voor alle zaken die de Regio aangaan. Hiermee wil de Regio communicatie inzetten als een belangrijk instrument ter bevordering van de samenwerking tussen de gemeenten.

Inzicht in projecten en processen
Uit een uitgebreide nulmeting die halverwege 2012 plaats vond onder raadsleden, maatschappelijke partijen, ambtenaren en wethouders bleek dat er veel behoefte was aan meer communicatie door Regio Rivierenland. Het gaat over de voortgang van de veelheid aan projecten en processen die in regionaal verband worden uitgevoerd. Vooral Raadsleden hebben veel behoefte aan inzicht en het geschetst krijgen van kaders. Ook kan een betere communicatie helpen bij een positievere beeldvorming over de samenwerking en de ontwikkelingen in ons gebied en is er veel behoefte aan ontmoeting. Om hieraan tegemoet te
komen, wil Regio Rivierenland onder andere de website actueler en toegankelijker maken, gebruik gaan maken van sociale media en ontmoetingen organiseren.

Openbaarheid stukken programmaraden
Nieuw is ook dat de stukken van de programmaraden voor iedereen openbaar worden. In de vijf programmaraden van Regio Rivierenland nemen wethouders besluiten over tal van onderwerpen waar regionaal op wordt samengewerkt. Tot op heden konden die stukken alleen door wethouders en ambtenaren worden ingezien die over inlogcodes beschikten.

Communicatie als onderdeel van dagelijks werk
De invoering van meer en betere communicatie vraagt ook om een andere nadruk in de werkzaamheden van medewerkers van het Regiokantoor. Het meer toepassen van communicatie moet meer onderdeel worden van het dagelijks werk. In de zomer moet hiervoor een plan zijn uitgewerkt waar in het najaar uitvoering aan kan worden gegeven.


----------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Beenakker, portefeuillehouder Bedrijfsvoering van Regio Rivierenland. Hij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat van Tiel (0344) 63 71 21.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.