Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 juli 2019

Samenwerking sector recreatie en toerisme in Rivierenland onder de loep

Onderzoek samenwerking RenT.png

De vrijetijdssector is belangrijk voor de regio Rivierenland. De sector groeit en dat biedt kansen voor meer omzet en werkgelegenheid. Om die kansen gezamenlijk te grijpen, moeten diverse partijen goed samenwerken. Maar hoe wordt er eigenlijk samengewerkt in de sector recreatie en toerisme in de regio Rivierenland, in de Fruitdelta van Nederland? Dit was de hoofdvraag waarmee het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in opdracht van Regio Rivierenland aan de slag ging.

Stimuleren lokale economie
Dit onderzoek vloeit voort uit het uitvoeringsprogramma van het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 van Regio Rivierenland. Daarin is te lezen dat het verstevigen van samenwerking nodig is om innovaties in de sector te kunnen aanjagen. De trend dat de vrijetijdssector groeit, biedt kansen om de lokale economie te stimuleren. Een goede samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie tussen ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen, de overheid, maatschappelijke organisaties en/of ondernemende burgers is daarbij van essentieel belang.

Onderzoeksaanpak
Tot de vrijetijdssector scharen we onder andere verblijfsrecreatie, zoals een overnachting op een camping, een bungalowpark, in een hotel of B&B. Maar ook dagrecreatie met een breed palet aan activiteiten hoort daarbij; van een fiets- of wandeltocht tot het bezoeken van musea, een attractie, een stadsrondleiding, funshoppen, lekker uit eten gaan of een terrasje pakken. Zeker 13 partijen - waaronder ondernemers, organisaties en gemeenten - zijn geïnterviewd. Allen hadden suggesties om de samenwerking in de sector verder te ontwikkelen. Ook zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen bekeken in andere regio's.

Conclusies: graag overzicht, verbinding en samenwerking
Het speelveld van recreatie en toerisme in de regio Rivierenland is omvangrijk en divers. Met name op lokaal en thematisch niveau zijn veel samenwerkingsverbanden en organisaties actief. Het merendeel van deze partijen houdt zich bezig met promotie en productontwikkeling. Zij leggen op lokaal niveau verbindingen. Echter, een totaaloverzicht van actieve partijen ontbreekt, evenals een goede verbinding tussen organisaties en activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Het belang van samenwerken wordt wel gezien.

Aanbevelingen
Samenwerken om het samenwerken heeft geen zin. Er moet een duidelijk doel aan ten grondslag liggen. Daarbij helpt een gedeelde visie en uitvoeringsagenda. En er moet voldoende capaciteit voor beschikbaar worden gesteld. Als lokale en regionale partijen meer samenwerken, ontstaat meer slagkracht en uniformiteit en wordt versnippering tegengegaan. Ook moet worden gezorgd voor voldoende kennis bij iedereen in de vrijetijdssector. Bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband rondom een thema op te zetten.

Lees het onderzoeksrapport >>

Vervolg
De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij de herijking van het huidige regionale ambitiedocument voor de periode 2020-2024.

Meer weten?
Neem contact op met Annoesjka Wintjes, procescoördinator Speerpunt Recreatie & Toerisme, telefoon 06-113 503 19 of e-mail.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.