Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 juni 2019

Integrale aanpak huisvesting arbeidsmigranten

IMG_20190613_151933-01.jpeg

Wethouders en beleidsambtenaren van verschillende gemeenten binnen Regio Rivierenland kwamen op 13 juni in Kesteren bijeen. Kennis en ervaringen delen over de aanpak van de problematiek rondom huisvesting van arbeidsmigranten stond daarbij centraal. Het is een vraagstuk dat een integrale aanpak, maar ook maatwerk per gemeente vraagt.

Verschillende problemen, toch is samenwerken kansrijk
Waar de ene gemeente met name problemen ervaart op het verkameren van woningen en daardoor woningen voor de koopmarkt verliest, is dat in een andere gemeente meer op de slechte en onveilige woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten. Dat er per gemeente andere manieren van aanpak zijn, staat samenwerken niet in de weg. Het is immers niet alleen een thema over wonen of economie. Het is een maatschappelijk vraagstuk dat veel onderwerpen en mensen raakt en dat ook per gemeente anders kan zijn. Toch zijn er bij iedere gemeente onderdelen die gezamenlijk op- en aangepakt kunnen worden. Ook een gezamenlijke uitvoering op onderdelen, zoals handhaving kan versterkend werken.
 
Vervolgaanpak huisvesting arbeidsmigranten
Binnen de Regio zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en het Regiokantoor gaat na deze bijeenkomst gestructureerd bijeenkomsten organiseren. Voorop staat 'doen' en niet het gezamenlijk bepalen van visies of beleid. Het is namelijk aan gemeenten zelf om beleid en visie te bepalen op dit thema. Regio Rivierenland faciliteert en ondersteunt waar dat gewenst is.
 

Presentaites door verschillende gemeenten

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
14_Glasvezelkabel.jpg
De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf...
Projecten
Samenwerkingsagenda RES.jpg
De Regionale Energiestrategie (RES) in Rivierenland gaat verder dan samen plannen maken. In een bijeenkomst over de...
CG Dienstverlening
Sociale Recherche_Regio Rivierenland.jpg
De sociaal rechercheurs van Regio Rivierenland presenteren in januari hun jaarverslag. Maar ze lichten nu al een tipje van de...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
Nulmeting multifunctionele landbouw Rivierenland.jpg
Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Onderzoek samenwerking RenT.png
De vrijetijdssector is belangrijk voor de regio Rivierenland. De sector groeit en dat biedt kansen voor meer omzet en...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer