Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 juni 2019

Integrale aanpak huisvesting arbeidsmigranten

IMG_20190613_151933-01.jpeg

Wethouders en beleidsambtenaren van verschillende gemeenten binnen Regio Rivierenland kwamen op 13 juni in Kesteren bijeen. Kennis en ervaringen delen over de aanpak van de problematiek rondom huisvesting van arbeidsmigranten stond daarbij centraal. Het is een vraagstuk dat een integrale aanpak, maar ook maatwerk per gemeente vraagt.

Verschillende problemen, toch is samenwerken kansrijk
Waar de ene gemeente met name problemen ervaart op het verkameren van woningen en daardoor woningen voor de koopmarkt verliest, is dat in een andere gemeente meer op de slechte en onveilige woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten. Dat er per gemeente andere manieren van aanpak zijn, staat samenwerken niet in de weg. Het is immers niet alleen een thema over wonen of economie. Het is een maatschappelijk vraagstuk dat veel onderwerpen en mensen raakt en dat ook per gemeente anders kan zijn. Toch zijn er bij iedere gemeente onderdelen die gezamenlijk op- en aangepakt kunnen worden. Ook een gezamenlijke uitvoering op onderdelen, zoals handhaving kan versterkend werken.
 
Vervolgaanpak huisvesting arbeidsmigranten
Binnen de Regio zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en het Regiokantoor gaat na deze bijeenkomst gestructureerd bijeenkomsten organiseren. Voorop staat 'doen' en niet het gezamenlijk bepalen van visies of beleid. Het is namelijk aan gemeenten zelf om beleid en visie te bepalen op dit thema. Regio Rivierenland faciliteert en ondersteunt waar dat gewenst is.
 

Presentaites door verschillende gemeenten

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een...
Projecten
Regio Deal FruitDelta Rivierenland.jpg
Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden/vonden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden...
CG Dienstverlening
Zoeken.jpg
Door de coronacrisis is er een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor mbo-ers ontstaan. Het aantal mbo-studenten dat in mei...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: