Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 december 2014

Bekijk de film 'Breedband in Rivierenland'

Breedband in Rivierenland.jpg

In onze 25 minuten-durende documentaire ‘Breedband in Rivierenland’ wordt de vraag beantwoord waarom breedband een noodzakelijk middel is voor de gemeenten in de regio om zich op sociaaleconomisch niveau te kunnen ontwikkelen. Kortom: wat is de noodzaak van breedband voor de inwoners, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in onze regio?

Waarom een film over breedband?
Het sociaaleconomisch profiel van de regio kenmerkt zich met name door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Door een breedbandnetwerk als basisvoorziening in te richten, kunnen de problemen worden aangepakt en het dienstverleningsniveau op peil gehouden.

Wat is te zien in de film?
Wat is het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland? Welke impact heeft het (ontbreken ervan) op ons onderwijs, onze gezondheidszorg en het bedrijfsleven in onze regio? Wat is de invloed van breedband op de levens van onze inwoners? Wat doet Regio Rivierenland om het achter elke deur in onze regio te krijgen? Deze en veel meer vragen worden beantwoord in de film. Hierin schijnen de volgende personen hun licht op dit onderwerp:
• Maarten Hillenaar, voormalig cio Rijksoverheid
• Kees Zondag, lid Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland
• Rob Franken, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor
• Ron Axt, directeur STMR
• Henk van Hoof, operationeel manager Calvi Telecom Expense Management Solutions

Chat breedbandChat over breedband
Op de dag van de première - dinsdag 16 december - hadden geïnteresseerden de mogelijkheid om te chatten over dit onderwerp met Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling van Regio Rivierenland. Tijdens deze drukbezochte chat kwam onder andere naar voren dat Provincie Gelderland en Regio Rivierenland aan een gezamenlijk plan van aanpak werken om breedband in Regio Riverenland en Gelderland uit te rollen. Beide organisaties bereiden dit ambtelijk en bestuurlijk voor. In april 2015 zal dit plan gereed zijn.Omroep Gelderland breedbandfilm

Omroep Gelderland besteedde in het programma 'GLD Vandaag' aandacht aan de film.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief