Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 mei 2019

Regio Rivierenland geïnterviewd over de pilot Werken met een Toekomstplan

Logo Aanpak 16-27.jpg

Siri Nouws, Truus Gillissen en Nicole Westerterp zijn door Aanpak 16-27 geïnterviewd over de pilot 'Werken met een toekomstplan'. In dit project worden jongeren goed voorbereid op een zelfstandig leven na een zorgtraject. Een eerder uitgewerkt plan, dat door de transitie van de jeugdzorg in 2015 niet regiobreed kon worden geïmplementeerd, wordt nu gebruikt als basis in dit nieuwe project.

Truus Gillissen is regisseur en adviseur sociaal domein bij gemeente Tiel. Nicole Westerterp is beleidsadviseur bij het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA) en Siri Nouws is projectleider transformatiefonds Regio Rivierenland. Zij zijn geïnterviewd over het project door Aanpak 16-27.

Aanpak 16-27

Aanpak 16-27 is een samenwerkingstraject van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG, samen met het Rijk en de gemeenten. 16-27 is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen ondersteuning aan kwetsbare jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

Samen, zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Lees het interview

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief