Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 april 2019

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan de Betuwe in FruitDelta Rivierenland

Koninklijk echtpaar.jpg

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe in de regio FruitDelta Rivierenland.

Thema's
Belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio staan daarbij centraal, met name op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid. De Koning en Koningin bezoeken de plaatsen Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Kenmerken
Onze streek staat dankzij de vruchtbare grond bekend om de fruitteelt en de boomgaarden. Daarnaast heeft de regio een gunstige geografische ligging, waardoor wegen, water en spoor hier samenkomen in een logistieke hotspot. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde: ondernemers hebben moeite om voldoende en geschoolde werknemers te vinden. Daarom komen deze steeds vaker uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa. Om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden, werken ondernemers ook samen met onderwijsinstellingen aan gerichte opleidingen.

Neder-Betuwe
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten het streekbezoek in Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, waar zij bij het gemeentehuis welkom worden geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends. Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar Tree Centre Opheusden (TCO) en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door de laanboomkwekerij krijgen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten en spreken zij onder meer met studenten van VMBO Helicon.

Tiel
De Logistieke Hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Het Koninklijk Paar bezoekt op Bedrijvenpark Medel Transportbedrijf Vonk. Vonk is een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. De Koning en Koningin horen tijdens een rondleiding hoe het bedrijf moderniseert en verduurzaamt door efficiënte overslag en het recyclen van producten. Vervolgens spreekt het Koninklijk Paar met medewerkers, vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie, onderwijs en samenwerking.

West Betuwe
De eerste peren hangen al aan de bomen als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vervolgens in Geldermalsen in de gemeente West Betuwe de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aandoen. Deze fruitcoöperatie met ruim vierhonderd aangesloten fruittelers zorgt voor de verkoop van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin krijgt het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.

Culemborg
Afsluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het stadhuis van Culemborg. Jongeren zijn hier gespreksthema én gesprekspartner. Tijdens een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg wordt stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spreken over hun reïntegratie, valkuilen en successen. Het streekbezoek eindigt op de Markt met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen.

Zie ook website Koninklijk Huis >>

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief