Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 december 2012

Voorstel proef Avri: inzamelen herbruikbare spullen

Avri start met een proef in 2013 om de samenwerking met de organisaties die papier inzamelen te behouden en hun inkomsten door inzameling gelijk te laten blijven. Nieuwe ontwikkelingen maken papierinzameling door organisaties namelijk steeds inefficiënter, duurder en er zijn goede alternatieven. De proef houdt in dat twaalf zogenaamde papierinzamelverenigingen textiel, frituurvet, spaarlampen en kleine elektrische apparaten gaan inzamelen. De programmaraad Aantrekkelijk van Regio Rivierenland stemt in met het uitvoeren van deze proef.

Door maatschappelijke organisaties als kerken, verenigingen en scholen (de papierinzamelverenigingen) bovengenoemde afvalstromen te laten inzamelen, verwacht Avri veel meer van deze herbruikbare spullen apart te kunnen inzamelen. Dit dankzij de band die deze organisaties hebben met de inwoners. De organisaties op hun beurt behouden hun inkomsten voor het inzamelwerk. Bij een eerdere informatieavond toonden de organisaties zich enthousiast over het voorstel.

Door samenwerking meer herbruikbare spullen inzamelen
Textiel, frituurvet, spaarlampen en kleine elektrische apparaten komen nu nog voor een groot deel in de grijze container terecht en worden uiteindelijk verbrand. Dit is jammer, want dit afval kan nog prima in nieuwe grondstoffen worden omgezet.

Achtergrond voorstel proef
Het inzamelen van papier door de organisaties is door nieuwe ontwikkelingen in de loop van de tijd steeds inefficiënter en daardoor duurder geworden. De moderne zijladerwagens kunnen niet voor dit doel worden ingezet. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland vroeg Avri daarom een voorstel te doen voor een alternatief, met als uitgangspunt dat de samenwerking met de organisaties blijft bestaan en dat hun inkomsten hetzelfde blijven.

Uitwerking proef
In de proef zullen twaalf van de 81 bij Avri aangesloten organisaties op vrijwillige basis meedoen om te testen of het plan goed werkt. Zij worden daarvoor beloond met een vaste vergoeding per huishouden op de inzamelingsroute. Terwijl zij de proef uitvoeren, gaan ze daarnaast gewoon door met papier inzamelen zoals ze nu doen.

Goedkeuring voorstel door AB
Het AB zal het voorstel ter goedkeuring bespreken in het overleg op 13 februari 2013. Als de proef doorgaat zoals voorgesteld, zal hij in de eerste helft van 2013 starten en eind 2013/begin 2014 worden geëvalueerd.

------------------------------------
Voor inhoudelike vragen kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de Avri, Mari den Hartog, 06- 16544502 of e-mail hartog@avri.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.