Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2019

Dag van de leerplicht in Rivierenland in het teken van 'het goede gesprek'

logo dag van de leerplicht.jpg

Op 21 maart organiseerden onze teams Leerplicht en RMC met de leerplichtambtenaren van Culemborg, Maasdriel en Tiel op verschillende locaties een ontbijt. Hier spraken leerlingen van het voortgezet onderwijs met de wethouder onderwijs over het recht op leren. 

Het doel van deze jaarlijks terugkerende Dag van de Leerplicht is om het recht om te leren en je te ontwikkelen extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders.
 
In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld: voor veel kinderen is naar school gaan vanzelfsprekend en verloopt dit ook goed. Er zijn echter nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Dit geldt zeker voor een kleine groep die extra ondersteuning nodig hebben of al met 1-0 achterstaan vanwege een moeilijke thuissituatie. Redenen genoeg om leerlingen eens in de gelegenheid te stellen met een wethouder over het recht van onderwijs te praten en de toepassing daarvan. Op vier locaties kregen leerlingen de gelegenheid hiertoe.
 
Zo ging wethouder Bragt (Zaltbommel) in gesprek met leerlingen van het Cambium College en Gomarus. Ze waren het erover eens dat je trots mag zijn op mooie cijfers en resultaat van hard werken. Maar stoer is dat niet altijd. Ook werd duidelijk dat de leerplichtambtenaar geen boemannen zijn, maar het belang van de leerplicht altijd voorop staat.
 
Leerlingen van het Cambium College en Gomarus uit Zaltbommel met rechts wethouder Bragt
 
In Culemborg werden de leerlingen van het Koningin Wilhelmina College (KWC), O.R.S. Lek en Linge en wethouder Stolwijk welkom geheten in het eetcafé van het KWC. De leerlingen waren het erover eens dat belonen voor wat je goed hebt gedaan beter werkt dan straffen. Is je huiswerk op orde, dan punt erbij in de toetsweek in plaats van strafwerk als je het niet af hebt. En ook dachten de meesten dat de klassen toch wat leger zouden blijven als de leerplicht vervangen werd door de eigen keuze om naar school te gaan.
 
 
Leerlingen van het Koningin Wilhelmina College (KWC), O.R.S. Lek en Linge in gesprek met wethouder Stolwijk
 
Bij Helicon in Kesteren ontving wethouder Russchen (Buren) leerlingen van Helicon, Pantarijn, Pax Christi en RSG Lingecollege. Deze leerlingen waren door hun school genomineerd om aan het ontbijt deel te nemen en werden om verschillende redenen in het zonnetje gezet. Na het goede gesprek met de wethouder kregen ze nog een rondleiding op de school. 
 
Wethouder Russchen te midden van de leerlingen van Helicon, Pantarijn, Pax Christi en RSG Lingecollege
 
Wethouder Van Bezooijen (West Betuwe) werd ontvangen bij O.R.S. Lek en Linge, locatie de Lingeborgh. Er werd ook gegeten, maar  de leerlingen gingen hier tijdens de lunch met de wethouder in gesprek. Opvallend was dat veel leerlingen al wisten wat ze na de middelbare school wilden gaan doen. Een opleiding in de horeca, verpleging, iets met acteren of het leger in. De wethouder benadrukte het belang van een goede opleiding en de kansen die dat voor later op de arbeidsmarkt met zich meebrengt. En wat er anders kon op school? De straf bij de te laatbriefjes is te zwaar. En die zou niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten moeten gelden.
 
Leerlingen van O.R.S. Lek en Linge, locatie de Lingeborgh in gesprek met wethouder Van Bezooijen
 
Het was een leuke en leerzame ochtend met goede gesprekken. De leerlingen hebben mooie inzichten gedeeld en leuke verhalen verteld, de wethouders hebben enthousiast deelgenomen. Maar één ding werd ook duidelijk: we hebben het in Nederland over het recht op onderwijs, maar de plicht om er te zijn vinden de leerlingen wel nodig om uiteindelijk dat felbegeerde diploma te behalen.
 
 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief