Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

13 december 2012

Rivierenland maakt van de nul een punt!

De programmaraad Bereikbaar heeft op 6 december jongstleden het jaarplan verkeersveiligheid 2013 goedgekeurd. Hierin is als speerpunt opgenomen dat Regio Rivierenland gezamenlijk met de gemeenten streeft naar 0 verkeersslachtoffers in het verkeer. Er wordt ingezet op bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer.

Er zal met name aandacht zijn voor de extra kwetsbare groepen in het verkeer waarvan blijkt dat zij relatief vaak betrokken zijn bij ongevallen. Dit accent ligt de ouderen (de Broem-cursus) en jongeren die pas kort een rijbewijs bezitten (De Young Drivers Day). Ook gaan we aan de slag met de andere doelgroepen in het verkeer, het gebruik van onze dijkvakken en de inrichting van de schoolomgeving.

Dit betekent dat we ook in 2013 gezamenlijk met het ROVG, gemeenten, VVN, Iriszorg, Team alert en andere partners kunnen werken aan de verkeersveiligheid in Rivierenland. Het plan gaat dus niet over verbeteringen aan de infrastructuur, maar zet voornamelijk in op bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer.

------------------------------------
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Miranda de Vries, voorzitter van de programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland, (0345) 58 66 76 of m.de.vries@geldermalsen.nl. Het werkplan Verkeersveiligheid Regio vindt u hier.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief