Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 december 2012

Rivierenland maakt van de nul een punt!

De programmaraad Bereikbaar heeft op 6 december jongstleden het jaarplan verkeersveiligheid 2013 goedgekeurd. Hierin is als speerpunt opgenomen dat Regio Rivierenland gezamenlijk met de gemeenten streeft naar 0 verkeersslachtoffers in het verkeer. Er wordt ingezet op bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer.

Er zal met name aandacht zijn voor de extra kwetsbare groepen in het verkeer waarvan blijkt dat zij relatief vaak betrokken zijn bij ongevallen. Dit accent ligt de ouderen (de Broem-cursus) en jongeren die pas kort een rijbewijs bezitten (De Young Drivers Day). Ook gaan we aan de slag met de andere doelgroepen in het verkeer, het gebruik van onze dijkvakken en de inrichting van de schoolomgeving.

Dit betekent dat we ook in 2013 gezamenlijk met het ROVG, gemeenten, VVN, Iriszorg, Team alert en andere partners kunnen werken aan de verkeersveiligheid in Rivierenland. Het plan gaat dus niet over verbeteringen aan de infrastructuur, maar zet voornamelijk in op bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer.

------------------------------------
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Miranda de Vries, voorzitter van de programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland, (0345) 58 66 76 of m.de.vries@geldermalsen.nl. Het werkplan Verkeersveiligheid Regio vindt u hier.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.