Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

12 februari 2019

Van start met Mobiliteit en Bereikbaarheid in Rivierenland

Uitvoeringsplan Mobiliteitsplan Regio Rivierenland.jpg

Met het Uitvoeringsplan Mobiliteit heeft de regio een aantal duidelijke ambities geformuleerd en acties opgesteld. Wij zetten in op robuuste, duurzame en slimme mobiliteit.

Status van het uitvoeringsplan
Op 5 december 2018 gaf het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland akkoord op het uitvoeringsplan. Sindsdien ligt het bij de gemeenteraden. Gaan zij akkoord, dan wordt het plan definitief vastgesteld. Bij dit plan hoort een mobiliteitsfonds waarmee de gemeenten € 1,- per inwoner investeren in oplossingen om de bereikbaarheid van, in en naar de regio te verbeteren.

Succesvolle lobby A15 levert investeringen op
Op 20 november 2018 brachten bestuurders en partners van Regio Rivierenland een bezoek aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Zij luidden toen de noodklok over de verkeersproblematiek op de A15, ook voorbij Gorinchem. Deze roep heeft zijn vruchten afgeworpen: het Rijk en de provincie Gelderland (samen met Regio Rivierenland), stellen ieder € 500.000,- beschikbaar voor verkeersmaatregelen op het traject Deil - Ochten en voor verbeteringen van de verbindingen tussen de snelweg en bedrijventerreinen in Elst en Oosterhout/Nijmegen.Betekenis voor Rivierenland
Een goed bereikbaar Rivierenland, nu en in de toekomst. Dat vinden wij zeer belangrijk. De bereikbaarheid moet beter en daarom is er de afgelopen periode in FruitDelta Rivierenland een aantal stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. Met het Rijk en de provincie Gelderland werken wij toe naar een verkenning om de verkeersveiligheid tussen Deil en Ochten te verbeteren. Het doel: concrete infrastructurele maatregelen op de korte termijn ter waarde van € 600.000. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar welke knelpunten nú onveilig zijn, maar ook welke de regio in de toekomst onbereikbaar kunnen maken.


Op zoek naar snelle oplossingen voor de A2

Op 24 januari 2019 kwam de stuurgroep voor de MIRT A2 Deil-Vught bijeen. Op de agenda stond de verdiepende longlist van oplossingsrichtingen voor de MIRT-verkenning en de voortgang van de kortetermijnmaatregelen die momenteel worden onderzocht, verkend of gerealiseerd. Het doel van deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat de doorstroming op de A2 niet verder verslechtert.

Concrete maatregelen die in regio Rivierenland worden uitgewerkt:
- het versterken van de regionale knooppunten in Zaltbommel en Geldermalsen
- de snelfietsroute Zaltbommel - ’s-Hertogenbosch
- het aanstellen van een mobiliteits- en logistieke makelaar

De rol van de makelaar is om samen met de werkgevers na te gaan met welk palet aan maatregelen medewerkers buiten de spits om kunnen reizen. De mogelijkheden hiervoor zijn divers: van het stimuleren van thuiswerken tot het ter beschikkingstellen van deelauto’s en -fietsen. De logistiek makelaar gaat het gesprek aan met logistieke bedrijven om na te gaan of de bundeling van hun goederenstromen op een efficiëntere, duurzamere en slimmere manier kan. Met de inzet van de makelaar kan de drukte tijdens de spits afnemen en verbetert de doorstroming op de A2.

Alle informatie over het Programma A2 Deil-Vught >> klik hier

Ook bereikbaar per trein: Spoor 2.0
Al langere tijd wordt er nagedacht over een optimalere bereikbaarheid met het OV - in het bijzonder het spoor - vanuit de regio Rivierenland naar de vier grotere stedelijke centra (Arnhem, Nijmegen, Utrecht en 's-Hertogenbosch). Van belang hierbij zijn ook de betere interne bereikbaarheid, de verbinding tussen de kernen en het opwaarderen van stations. Om die reden wordt er samen met de provincie Gelderland gewerkt aan een verkenning Spoor 2.0. Andere redenen voor deze verkenning zijn ontwikkelingen binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) aan de randen van de regio en de nieuwe concessie en concessie-indeling. Het optimaliseren van de spoorverbinding zorgt niet alleen voor een aantrekkelijker OV-aanbod, het heeft ook een positief effect op de duurzaamheid en verbetert de doorstroming en de afwikkeling op het (hoofd)wegennet.

 

Lees ook:
Nieuw mobiliteitsplan voor de regio Rivierenland: bereikbaar, nu en in de toekomst >>

 

 

 

Nieuwsarchief