Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 december 2018

Rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie gereed

Poster RSV_dec 2018.png

Het rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is op 18 december aangeboden aan de colleges van onze samenwerkende gemeenten. Ons AB is trots op het proces en de resultaten van de RSV, dat meer ruimte moet geven voor de economische ontwikkeling van de tuinbouw, logistiek, recreatie en het toerisme in Rivierenland. 

Over de RSV
De RSV is een opgave uit ons Regionale Ambitiedocument 2016-2020 waarmee wij ruimte willen bieden aan initiatiefnemers, meer banen en een prettig woon- en leefklimaat willen creëren én economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten tot stand willen brengen. Wij willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden heel belangrijk. Een RSV - die duidelijk maakt waar deze kansen liggen en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren. Om tot een gedragen RSV te komen, doorliepen wij sinds 2017 een interactief proces met ondernemers, organisaties, overheden en raadsleden. In de RSV staan afspraken waarmee de gemeenten zelf aan de slag gaan in hun omgevingsvisies. Ook staan er afspraken in om gezamenlijk op te trekken naar Provincie en/of Rijk.

Aantrekkelijk landschap, veel vestigingsmogelijkheden
Jan Kottelenberg is de bestuurlijk trekker namens het AB van Regio Rivierenland: ''Wij zijn ervan overtuigd dat economische groei niet alleen gebaat is bij een goed vestigingsklimaat en een uitstekende bereikbaarheid, maar ook afhankelijk is van een aantrekkelijk landschap. Doorgroei van teeltondersteunende voorzieningen bijvoorbeeld, pakken we op als een landschappelijk inpassingsvraagstuk. Wat recreatieve initiatieven betreft, deze zijn in principe overal mogelijk zolang deze functies geïntegreerd kunnen worden in het landschap. Dat geldt ook voor zoekgebieden waar initiatiefnemers een dagattractie of verblijfsrecreatie kunnen vestigen. Bedrijven van alle formaten hebben volop vestigingsmogelijkheden in onze regio.”

Uitvoering van de RSV
De uitvoering van de visie gebeurt in vervolgprocessen, zoals die van het mobiliteitsplan, de regionale energiestrategie en de regionale woonagenda. Jan Kottelenberg: ''De RSV is een instrument voor de samenwerkende ondernemers, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemende inwoners binnen Fruitdelta Rivierenland om samen met partners het gesprek aan te gaan met Provincie en Rijk. Wij zijn er trots op dat we met zoveel gemeenten een gedragen visie bereikt hebben. Nu zijn de gemeenteraden aan zet om hem vast te stellen.” De definitieve besluitvorming in de gemeenteraden zal voor 1 april 2019 plaatsvinden. De planning is dat het AB van Regio Rivierenland de RSV op 10 april 2019 definitief vaststelt.

Het Ontwerp RSV lezen?
Klik hier om het rapport te downloaden >>

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.