Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 december 2018

Rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie gereed

Poster RSV_dec 2018.png

Het rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is op 18 december aangeboden aan de colleges van onze samenwerkende gemeenten. Ons AB is trots op het proces en de resultaten van de RSV, dat meer ruimte moet geven voor de economische ontwikkeling van de tuinbouw, logistiek, recreatie en het toerisme in Rivierenland. 

Over de RSV
De RSV is een opgave uit ons Regionale Ambitiedocument 2016-2020 waarmee wij ruimte willen bieden aan initiatiefnemers, meer banen en een prettig woon- en leefklimaat willen creëren én economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten tot stand willen brengen. Wij willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden heel belangrijk. Een RSV - die duidelijk maakt waar deze kansen liggen en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren. Om tot een gedragen RSV te komen, doorliepen wij sinds 2017 een interactief proces met ondernemers, organisaties, overheden en raadsleden. In de RSV staan afspraken waarmee de gemeenten zelf aan de slag gaan in hun omgevingsvisies. Ook staan er afspraken in om gezamenlijk op te trekken naar Provincie en/of Rijk.

Aantrekkelijk landschap, veel vestigingsmogelijkheden
Jan Kottelenberg is de bestuurlijk trekker namens het AB van Regio Rivierenland: ''Wij zijn ervan overtuigd dat economische groei niet alleen gebaat is bij een goed vestigingsklimaat en een uitstekende bereikbaarheid, maar ook afhankelijk is van een aantrekkelijk landschap. Doorgroei van teeltondersteunende voorzieningen bijvoorbeeld, pakken we op als een landschappelijk inpassingsvraagstuk. Wat recreatieve initiatieven betreft, deze zijn in principe overal mogelijk zolang deze functies geïntegreerd kunnen worden in het landschap. Dat geldt ook voor zoekgebieden waar initiatiefnemers een dagattractie of verblijfsrecreatie kunnen vestigen. Bedrijven van alle formaten hebben volop vestigingsmogelijkheden in onze regio.”

Uitvoering van de RSV
De uitvoering van de visie gebeurt in vervolgprocessen, zoals die van het mobiliteitsplan, de regionale energiestrategie en de regionale woonagenda. Jan Kottelenberg: ''De RSV is een instrument voor de samenwerkende ondernemers, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemende inwoners binnen Fruitdelta Rivierenland om samen met partners het gesprek aan te gaan met Provincie en Rijk. Wij zijn er trots op dat we met zoveel gemeenten een gedragen visie bereikt hebben. Nu zijn de gemeenteraden aan zet om hem vast te stellen.” De definitieve besluitvorming in de gemeenteraden zal voor 1 april 2019 plaatsvinden. De planning is dat het AB van Regio Rivierenland de RSV op 10 april 2019 definitief vaststelt.

Het Ontwerp RSV lezen?
Klik hier om het rapport te downloaden >>

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een...
Projecten
Regio Deal FruitDelta Rivierenland.jpg
Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden/vonden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden...
CG Dienstverlening
Zoeken.jpg
Door de coronacrisis is er een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor mbo-ers ontstaan. Het aantal mbo-studenten dat in mei...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: