Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

10 december 2018

Regio Rivierenland krijgt ruim € 1,5 miljoen voor vernieuwing jeugdhulpstelsel

jeugdhulp.jpeg

Deze bijdrage voor de periode 2019-2021 is bedoeld om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. 

De aanvraag voor een bijdrage uit het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven - is goedgekeurd.

Met het actieprogramma dat Regio Rivierenland heeft opgesteld moet er een sluitende aanpak georganiseerd worden rondom de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Dit wil de regio doen door de samenwerking tussen Jeugd-GGZ en het onderwijs te bevorderen en preventieve toekomstplannen op te stellen met de jongeren. Hierdoor kunnen zij op tijd de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Daarnaast moet een actietafel met daaraan verschillende partijen rondom de zorg voor kwetsbare jongeren ervoor zorgen dat er flexibel maatwerk geleverd kan worden als een jongere tussen wal en schip dreigt te vallen.

Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Voor deze jongeren, die vaak in zeer complexe situaties zitten, kunnen niet geholpen worden met reguliere oplossingen. Om maatwerkoplossingen te kunnen leveren aan deze jongeren moeten ketenpartners nieuwe samenwerkingen aangaan. Het actieprogramma ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ moet hierbij helpen.

Het Transformatiefonds is in totaal € 108 miljoen groot, waarvan Rijk en gemeenten ieder de helft ter beschikking stellen. Voor Regio Rivierenland betreft het budget voor de periode van 3 jaar € 537.530 per jaar.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief