Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

9 november 2018

Recreatie en Toerisme: RIF-haalbaarheidsstudie ‘Munnikenland’ levert acht projecten op

Plankaart Munnikenland.png

De Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR) ontving een bijdrage uit ons Regionaal Investeringsfonds voor een onderzoek naar o.a. de mogelijkheden tot verdubbeling van het aantal bezoekers.

Onderzoeksresultaten gepresenteerd
Hoe kan het prachtige gebied Munnikenland in het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard in de regio FruitDelta Rivierenland meer bekendheid krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal bezoekers verdubbelt van 100.000 naar 200.000 per jaar? Om dit te onderzoeken en te komen tot concrete projecten ontving de STIRR een bijdrage uit het RIF. Het onderzoek is afgerond en werd op 8 november gepresenteerd in Slot Loevestein, een belangrijke toeristische hotspot in Munnikenland.

Studie draagt bij aan ambitie voor Recreatie & Toerisme
De haalbaarheidsstudie was erop gericht om samen met publieke en private shareholders gezamenlijke ambities en doelen voor Munikkenland op te stellen. Om zo een samenhangend en gedragen toeristisch-recreatief investeringsprogramma voor het gebied te kunnen opstellen. Voor deze studie investeerde de stichting eigen geld en ontving ze een bijdrage van de gemeente Zaltbommel en ons Regionaal Investeringsfonds. Het doel – projecten realiseren d.m.v. een gebiedsinvesteringsprogramma – draagt namelijk bij aan onze ambitie voor het speerpunt Recreatie & Toerisme: een jaarlijkse omzetstijging van 5% in de sector recreatie en toerisme in Rivierenland.

Projectleider Rob Berkers van STIRR presenteerde de resultaten namens de partijen

Projecten
De studie leverde onderstaande, samenhangende projecten op:

 1. Entree Loevestein/Munnikenland
 2. Ontwikkelen natuurspeeltuin
 3. Ontwikkelen pop-up kampeer- en/of festivalterrein
 4. Uitbreiden B&B-faciliteiten Loevestein
 5. Inpassing diervoederbedrijf FeedValid (landart)
 6. Organiseren evenementen
 7. Inspelen op de riviercruisemarkt
 8. Uitvoering plannen Slot Loevestein/Munnikenland

Deze projecten hebben een meerwaarde voor het totale gebied. Ze spelen in op de gebruiks-, narratieve en attractiewaarde, maar ook op de bereikbaarheid en promotie van het gebied. Bovendien past het gebiedsinvesteringsprogramma met de acht specifieke projecten binnen de verhaallijn ‘Kastelen’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Wie gaan aan de slag?
Alle betrokken partijen willen graag tot concrete resultaten komen om Munnikenland toeristisch-recreatief te versterken. Dit zijn:

 • Brasserie De Buurman
 • Dunea
 • Gemeente Zaltbommel
 • Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland
 • Slot Loevestein
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard
 • Stichting Ruimte voor Buitensport en Recreatie

Vervolg
De partijen gaan door in een bestuurlijke werkgroep. Een procescoördinator moet ervoor zorgen dat de projecten worden uitgevoerd en de ambities voor het gebied worden gehaald. De coördinator/coach van het Regionaal Investeringsfonds, Marien Borgstein, wees de betrokken partijen op de mogelijkheden om daarvoor een aanvraag in te dienen bij het fonds. Dat geldt voor iedereen met een goed idee om de regio verder te ontwikkelen en te versterken.

Klik hier voor het volledige Ambitieprogramma Munnikenland >>
Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds >>

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Gerobotiseerde wiepenmachine Van Aalsburg BV Helluw.jpg
In de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland in 2021 ontvangen elf...
Projecten
Kersentuin 35 kleiner.jpg
Op diverse locaties in de regio wordt inmiddels volop invulling gegeven aan de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland...
CG Dienstverlening
Versis Regio Rivierenland.jpg
Leerlingen en hun ouders geven in een klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij de algehele dienstverlening van Versis...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ondertekening nieuwe prestatieafspraken Regio Rivierenland en BTR.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.