Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

31 oktober 2018

MIRT-verkenning: logistiek ondernemers leveren input tijdens expertssessie A2

Expertsessie MIRT.jpg

Op 29 oktober bogen de deelnemers aan de expertsessie ‘Stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’ zich over oplossingen voor de doorstromingsproblemen op de A2. Wat kunnen we hier, al vóór 2025, als overheid en ondernemers in de logistieke sector aan doen?  

Onderwerp sessie
De A2 kent urgente doorstromingsproblemen, met name tijdens de spits. In de komende jaren wordt het naar verwachting alleen maar erger. Hoe kan de bereikbaarheid voor de logistieke sector op dit traject worden verbeterd? En niet pas over decennia, maar vóór 2025? Dat onderzochten de deelnemers aan de sessie op 29 oktober, die was georganiseerd door de projectgroep MIRT-Verkenning. 

Structurele oplossing met MIRT-verkenning
De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Het Rijk en regionale overheden werken aan een structurele oplossing voor de bereikbaarheid van de A2 en het omliggende gebied. Dat doen zij met behulp van een MIRT-verkenning. De uiteindelijke realisatie van een structurele oplossing voor de problematiek is echter niet te verwachten voor 2025. En dat is natuurlijk niet wenselijk voor de korte termijn. 

Maatregelen op korte termijn
Om de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 ‘Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’ in de komende jaren toch enigszins beheersbaar te houden, wordt een pakket van meer dan 20 maatregelen uitgewerkt. Dit pakket varieert van de aanleg van een snelfietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch, via kleinere maatregelen aan de A2 en A59, tot het ontwikkelen van nieuwe (slimme) mobiliteitsdiensten. Er zijn ook meerdere maatregelen die betrekking hebben op het OV of gedragsverandering (mensen uit de auto halen). Hierbij wordt ook onderzocht hoe de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren te verbeteren valt. Doel is om te komen tot diverse maatregelen die wél al in de komende jaren tot 2025 gerealiseerd kunnen worden. De inbreng van de logisitieke sector zelf is daarbij onmisbaar. De sessie met (logistieke)bedrijven op 29 oktober was om te onderzoeken hoe we de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren kunnen verbeteren: welke initiatieven kunnen hieraan bijdragen? 

Startschot
Het startschot voor het oplossen van de knelpunten op de A2 werd op 4 juni van dit jaar gegeven. Op die dag ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, in ’s Hertogenbosch de startbeslissing om te onderzoeken hoe de fileproblemen op de A2 (Deil-’s-Hertogenbosch-Vught) en de A58 (Tilburg-Breda) op te lossen zijn. De ondertekening betekende dat alle partijen beloofden zich te zullen inzetten om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren. Voor Regio Rivierenland ondertekende Henny van Kooten, voorzitter van het regionale portefeuilleberaad Mobiliteit, de startbeslissing.

De verkenningen zijn na de zomer gestart en zullen naar verwachting twee jaar duren. Na verdere planuitwerking zal de uitvoering naar verwachting starten in 2024. De Regio is via deelname aan het programmateam al aangesloten bij de verdere uitvoering van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).

Lees ook: 

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.