Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 oktober 2018

Reizigers Rivierenland erg tevreden over regiovervoer Versis

regiotaxi2.jpg

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onderzoek naar de klanttevredenheid door onderzoeksbureau Moventum blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met een 8. De chauffeurs krijgen gemiddeld ook een 8 en de regiecentrale en voertuigen beide een 7,9.

Klanttevredenheidsonderzoek
Versis verzorgt sinds 1 januari 2017 het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel). Versis vindt het heel belangrijk om te weten hoe de reizigers hun vervoer ervaren. Zijn zij tevreden en hebben zij nog aanbevelingen ter verbetering? Om daar achter te komen, voerde onderzoeksbureau Moventum in de maanden mei en juni van dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit.
 
Opzet onderzoek en respondenten
Voor het onderzoek werd er een steekproef uitgezet onder de actieve reizigers van Versis. Hiervan vulden 572 mensen de vragenlijst in. Van al deze respondenten is het grootste deel (41%) 80 jaar of ouder. En van alle reizigers gebruikt het grootste deel (75%) Versis om op bezoek te gaan bij familie of kennissen, maar ook om naar een medische afspraak (55%) of een ziekenhuis of verpleeghuis te gaan (44%).
 
Resultaten
De algehele dienstverlening van de Versis-reizigers wordt met een 8,02 beoordeeld. Ook de chauffeurs van Versis leveren kennelijk erg goed werk, zij worden met een 8 beoordeeld. De voertuigen, het vervoer en de regiecentrale krijgen een 7,9. De Versis-reizigers gaan ook goed mee in het digitale tijdperk: 68% van hen bezoekt de website en hiervan boekt 64% ritten via de persoonlijke digitale portal. De website wordt met gemiddeld een 7,6 beoordeeld.
 
Aanbevelingen
Naast de positieve resultaten leverde het onderzoek ook waardevolle aanbevelingen op. Zo is het gemiddelde rapportcijfer voor de klachtafhandeling een 6,4, maar kan de afhandeling beter, aldus circa een derde van de reizigers die ooit een klacht indiende. Versis neemt de aanbeveling ter harte om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen en te kijken waar en hoe een verbeterslag kan worden gemaakt. Zo is gebleken dat reizigers niet altijd weten waar ze terecht kunnen met klachten. Versis verneemt graag reacties van reizigers. De klachtenlijn van Versis is bereikbaar op 0344-638565 en op de website kunnen reizigers hun klachten en suggesties kwijt.
 
Meer informatie: www.versis.nl
 
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
aanleg-glasvezelnetwerk-UBRivierenland-van-start.jpg
De aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland gaat beginnen. De zeven betrokken gemeenten zijn Culemborg,...
Projecten
Insta_vierkant RIF-2.jpg
De initiatieven die in de tweede ronde van 2019 een bijdrage ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta...
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
Nulmeting multifunctionele landbouw Rivierenland.jpg
Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Onderzoek samenwerking RenT.png
De vrijetijdssector is belangrijk voor de regio Rivierenland. De sector groeit en dat biedt kansen voor meer omzet en...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer