Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

28 september 2012

Regio Rivierenland ondersteunt drie duurzame energieprojecten

De Stuurgroep Duurzame Energie Regio Rivierenland heeft besloten aan drie initiatieven in de regio een bijdrage toe te kennen uit het door haar beheerde projectenfonds. De stuurgroep zal ook toezien op de uitvoering van de projecten.

De bijdragen betreffen:
  • € 15.000 voor de door een 20-tal gemeenten uit de Regio Rivierenland en de stadsregio Arnhem Nijmegen gezamenlijke aanbesteding voor zonnepanelen. De doelstelling is dat van deze collectieve aanbesteding zowel particulieren, bedrijven als overheden kunnen gaan profiteren. De aanbesteding zal voor het einde van 2012 afgerond zijn. De resultaten zullen gecommuniceerd worden via www.zonnepaneelvoordeel.nl en via de deelnemende gemeenten.
  • € 15.000 voor een verdere uitrol in de regio van het in Tiel toegepaste energieconvenant. Middels deze methode krijgen bedrijven, instellingen en overheden ondersteuning om te komen tot energiebesparing en duurzame energie productie. In Tiel bleek dit een groot succes, dat navolging in andere gemeenten verdient.
  • € 25.000 voor de Stichting Biomassa Hellouw, die bezig is met de voorbereiding van een flinke Biomassacentrale in Neerijnen. De realisatie van deze centrale zou een zeer forse bijdrage van 18.4% leveren in het halen van de doelstelling voor de regionale duurzame energieproductie. Deze doelstelling is 10 % duurzame energie productie in 2020. Het plan is uitgewerkt in een gezonde businesscase en lijkt economisch haalbaar. Zowel voor de aanvoer van voldoende biomassa maar ook de lokale afzet van het product, het biogas zijn goede mogelijkheden.

----------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met M. Vellema, tel 06-13136986, of H.J. van Dijk tel 06-53501854, projectleiders project Duurzame Energie Regio Rivierenland.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.