Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

5 juli 2018

Gemeenteraden aan zet voor besluitvorming concept Ruimtelijke Strategische Visie

Visiekaart.png

Eén van onze opgaven is Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Binnen deze opgave ontwikkelen wij een Ruimtelijke Strategische Visie voor onze drie speerpunten. Hiermee zijn wij weer een stap verder: de conceptvisie is inmiddels afgerond en het Algemeen Bestuur heeft het concept via de colleges ter consultering aan de gemeenteraden aangeboden.

Waarom een Ruimtelijke Strategische Visie?
Een Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is belangrijk omdat de tien samenwerkende Rivierenlandse gemeenten het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal willen inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een RSV maakt duidelijk waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. Deze visie stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren. Met als uiteindelijke doel om ruimte te bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten.

O’s werken samen
Als overheid, ambtenaren en bestuurders, werken wij niet alleen aan de visie, wij betrekken ook de andere O’s erbij: ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) denken mee in de werkgroep. De ODR richt zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies
De ruimtelijke strategische visie is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. De visie heeft de focus op onze speerpunten. Een aantal onderwerpen - zoals wonen, water en natuur - behandelen we niet. Wél leggen we relaties met landschap, duurzaamheid en mobiliteit, omdat deze de speerpunten ruimtelijk direct raken. We ontwikkelen een integrale visie voor de speerpunten voor zaken die ons op regionaal niveau samen krachtiger maken.

Besluitvorming in de raden
Nu de conceptvisie is afgerond en het AB het concept via de colleges aan de raden ter consultering heeft aangeboden, zijn wij een stap verder in de realisering van de RSV. Nu zijn de gemeenteraden aan zet voor de definitieve besluitvorming, die begin 2019 zal plaatsvinden.


Alles over de RSV, de conceptvisie, afspraken, bijeenkomsten en informatie voor raadsleden leest u op deze pagina >>

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Glasvezelkabel.jpg
Alle zeven deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie...
Projecten
_DLW4824.jpg
In 2021 moeten wij een Regionale Energiestrategie (RES) opleveren. Dat moeten wij samendoen en er komt veel bij kijken....
CG Dienstverlening
Jaarverslag Leerplicht 2018-2019_COVER_WEB.jpg
Inzet op preventie: doeltreffend en kostenefficiënt Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
De Krenkelaar publieksprijs Beste Cider.png
De Betuwse Krenkelaar van De Fruitmotor heeft de publieksprijs ontvangen voor Beste Cider van Nederland. Deze ciderwedstrijd...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Onderzoek samenwerking RenT.png
De vrijetijdssector is belangrijk voor de regio Rivierenland. De sector groeit en dat biedt kansen voor meer omzet en...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer