Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

27 juni 2018

Zeventien projecten ontvangen steun uit Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland

2018_Alle_RIF_projecten_VS2-15.jpg

De gehonoreerde initiatieven van de eerste ronde van het Regionaal Investeringsfonds in 2018 zijn bekend! Van de 25 initiatieven die werden ingediend voor steun kunnen er 17 rekenen op een financiële bijdrage: 9 uitvoeringsprojecten en 8 haalbaarheidsstudies. Vanuit het RIF is aan de 17 initiatieven in totaal ruim € 300.000,- toegekend.

Ronde 1 - 2018
FruitDelta Rivierenland stimuleert de economische ontwikkeling van de regio. Daarom investeert dit samenwerkingsverband in projecten van ondernemers en ondernemende inwoners, bij voorkeur het MKB. Dat doet zij met het Regionaal Investeringsfonds (RIF), dat initiatiefnemers een steun in de rug geeft voor het realiseren van plannen die passen bij de regionale ambities van FruitDelta Rivierenland. Na Eindhoven is onze regio de tweede regio met een investeringsfonds. Tweemaal per jaar kunnen ondernemers voor een bijdrage aankloppen bij het RIF-loket. De eerste ronde van 2018 duurde tot eind mei en leverde 25 initiatieven op. Daarvan kunnen er 17 rekenen op een financiële bijdrage: 9 uitvoeringsprojecten en 8 haalbaarheidsstudies. Vanuit het RIF is aan de 17 initiatieven in totaal ruim € 300.000,- toegekend. 

Regionale projecten versterken Rivierenland

Hans Beenakker, voorzitter van Regio FruitDelta Rivierenland: “Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het RIF, moeten de projecten direct bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio en aan minimaal één van onze economische speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en/of Recreatie & Toerisme. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied. Daarnaast moeten ze vernieuwend zijn en een lange termijnperspectief en een economische en maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook moeten de projecteigenaren een goed projectplan en eigen kapitaal inbrengen.” Onze Economic Board (EB) beoordeelt en honoreert de aanvragen, na akkoord van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. De EB bestaat - net als FruitDelta Rivierenland zelf - uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemers en ondernemende inwoners en wordt voorgezeten door Hans Beenakker: “Naast het beoordelen van de initiatieven, delen de EB-leden hun kennis en kunde en kunnen zij ondernemers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project. De EB-leden zijn ware ambassadeurs van onze regio met een ijzersterk netwerk en specialistische kennis op hun eigen werkgebied.”

Gehonoreerde projecten eerste ronde RIF 2018
De EB adviseerde positief over onderstaande uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies. Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland nam dit advies na consultatie van het Algemeen Bestuur over. Hans Beenakker maakte de gehonoreerde initiatieven bekend tijdens de Nationale Kersenparty op 22 juni bij Werk aan het Spoel in Culemborg. 

Klik ook hier om de initiatieven te bekijken >>

 

Uitvoeringsprojecten

Titel

Indiener

Beoogd eindresultaat

1. Bloemfonteijn

Stichting Anders Wordt Gewoon op Zorglandgoed Bloemfonteijn (Heesselt)

Kleinschalige horecavoorziening als dagactiviteit voor bewoners   

2. Boomgaard van de Toekomst

Leeuwis Fruit Mts. (Tuil)

Duurzaam telen van hardfruit, met aandacht voor zonne-energie, watergift, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

3. Financieel Fit Rivierenland 

 Financieel Fit Rivierenland (Tiel)

Ondervangen van financiële problemen bij arbeidskrachten om uitval en daarmee extra krapte op de arbeidsmarkt te voorkomen 

4. Gardenista - kasteel Ophemert

KMTP Groei & Bloei (Zoetermeer)

Evenement als een trefpunt voor horticultureel Nederland (met de nadruk op duurzaam, educatief en natuurlijk tuinieren)

5. GPS-boomgaardspuit

Hol Spraying Systems (HSS) (Meteren)

Demonstratieproject voor fruittelers en dataverzameling voor registratie bij Centraal Toelating Gewas Beschermingsmiddelen

6. KasKrakers

LTO Noord Projecten B.V. (Zwolle)

Aansprekende, moderne en korte filmpje die ‘kom in de kas’ visualiseren

7. Vitamine D-booster witte champignons

Jarno Goesten Packing B.V (Ammerzoden)

Verhoogd vitamine D-gehalte in champignons

8. Speerpuntenproject - Jong geleerd is oud gedaan

OBS Prins Willem Alexander  (Beusichem)

Aangepast les- en praktijkpakket voor de bovenbouw gericht op pitchen ondernemersplannen

9. Cultureel Recreatief Festival ‘Theater aan de markt’

Stichting Theater Heerenlogement (Beusichem)

Regio-overstijgend cultureel festival, lustrumeditie


Haalbaarheidsstudies

Titel 

Indiener

Beoogd eindresultaat

1. Collectieve CO2  Voorziening Bommelerwaard

Greenport Gelderland (Wageningen)

Business case collectieve externe CO2-voorziening in de Bommelerwaard

2. Drijvend Zonnepark

Van Uitert Beheer BV (Ammerzoden)

Onderzoek financiële en technische haalbaarheid

3. Gebieds EnergieStrategie Bommelerwaard

Coöperatie Bommelerwaar (Bruchem)

Haalbaarheidsonderzoek gebiedsenergiestrategie gericht op de local-for-local variant

4. Geofort, het platform voor een toekomstbestendig Nederland

Stichting Geofort

(Herwijnen)

Zicht op de haalbaarheid van uitbreiding van de GeoExperience

5. Robotisering Chysantenoogst

Spellewerd Beheer BV (Bruchem)

Onderzoek naar de technisch en financiële haalbaarheid

6. Streekpad Betuwe

 Wandelnet (Amersfoort)

Haalbaarheidsonderzoek naar bestaande wandelroutes en nieuwe wandelmogelijkheden langs points of interest in de Betuwe

7. Vaarverbinding Zaltbommel - Loevestein

Gemeente Zaltbommel (Zaltbommel)

Pilot toeristische vaarverbinding tussen de vesting Zaltbommel en Slot Loevestein

8. Van Biomassa naar Energie

  CTLoop B.V. (Tiel)

Ontwikkelen van een kleinschalige pyrolyseoven voor omzetten biomassa naar energie


Eerste twee rondes succesvol
Het RIF bestaat nog kort: sinds maart 2017. Het heeft al twee honoreringsrondes van initiatieven achter de rug. Deze worden inmiddels uitgevoerd. Het RIF blijkt een belangrijke katalysator te zijn: met de investering uit de eerste ronde van 2017 werd in totaal 4,5 x zoveel projectbudget verworven. In de tweede ronde was dit zelfs 6 x zoveel geïnvesteerd projectbudget! Het RIF heeft dus ook een belangrijke functie als het aankomt op het openen van deuren naar andere investeerders. Met meer projectbudget kan meer worden bereikt in en voor de regio!

Start ronde 2 -2018 tijdens Fruitcorso
Het loket voor de tweede ronde van 2018 opent symbolisch op 15 september tijdens de inspiratiebijeenkomst die FruitDelta Rivierenland organiseert voorafgaand aan het Fruitcorso. Tijdens deze netwerkbijeenkomst - die o.a. bestaat uit een symposium en ontmoetingsmarkt -  worden ook de gehonoreerde projecten gepresenteerd. Initiatiefnemers hebben tot eind oktober de tijd om een aanvraag voor de tweede ronde in te dienen.

Meer informatie over het RIF, de criteria én de aanvraagprocedure met formulieren vindt u op www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds

 

- einde persbericht - 

 

Persinformatie (niet ter publicatie)
Marien Borgstein, procesmanager en coördinator Regionaal Investeringsfonds
Telefoon (0344) 63 85 96 / 06 – 295 134 38
E-mail: borgstein@regiorivierenland.nl

 

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief