Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 april 2018

Presentatie Regionaal Investeringsfonds Regio FruitDelta Rivierenland tijdens de Dag van Gelderland

Gelderland kijkt vooruit.jpg

Op 6 juni vindt de Dag van Gelderland plaats, georganiseerd door Provincie Gelderland. Het thema van het congres is dit jaar ‘Gelderland kijkt vooruit'. Als inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kijken wij samen vooruit naar de toekomst van Gelderland. Wij zijn uiteraard ook aanwezig en zullen een presentatie verzorgen over ons Regionale Investeringsfonds. Hiermee werken wij namelijk aan de toekomst van onze kansrijke regio.

Gelderland kijkt vooruit
Wij leven in een tijd van grote transities en dilemma’s, zoals mondialisering versus lokalisering en technologische innovatie versus waardering voor ambachten. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn groot. Dit alles heeft ook gevolgen voor hoe we in Gelderland leven, wonen en werken. Deze ontwikkelingen vragen ons om goed om te gaan met het milieu en ons prachtige landschap; om een impuls te geven aan onze economische kracht en bereikbaarheid; en om te zorgen voor een provincie voor iedere Gelderlander. 

Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen
Hoe we vandaag omgaan met deze uitdagingen bepaalt de kwaliteit van onze toekomst. We willen samen werken aan slimme oplossingen voor deze vraagstukken. Daarom gaan we met elkaar in gesprek tijdens de Dag van Gelderland met het thema: ‘Gelderland kijkt vooruit’. Met de inzet van inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kijken we samen vooruit naar de toekomst van Gelderland.

Thema’s
De ontwikkelingen die op Gelderland afkomen zijn divers, daarom bestaat het programma van het congres uit drie centrale thema’s:

  • Groen in Gelderland: een duurzame provincie, nu en in de toekomst
  • Werken in Gelderland: vergroten van de economische kracht
  • Netwerk van Gelderland: goede verbindingen voor een sterk Gelders netwerk

Globaal programma
13:00 uur - Start excursieprogramma
14:30 uur - Ontvangst
15:30 uur - Start programma
19:45 uur - Aansluitend walking dinner

Presentatie Regionaal Investeringsfonds
Tijdens het programma zal Marien Borgstein, de procesmanager/coördinator van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland, een presentatie verzorgen over het RIF. Met dit fonds ondersteunen wij uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies die voor onze regio vernieuwend en onderscheidend zijn. Er moet sprake zijn van samenwerking tussen verschillende partijen en de projecten moeten gericht zijn op uitvoering en realisatie. Ook moeten ze economische en maatschappelijke impact hebben. Hiermee werken wij gezamenlijk aan de (vooruitgang en dus de) toekomst van onze regio. Wij hopen de aanwezigen met onze presentatie te inspireren.

Voor wie
Het congres is gericht op het Gelderse bedrijfsleven, ondernemers, het onderwijs, landbouworganisaties, bewonersinitiatieven, de woningsector, milieuorganisaties, ngo’s, zorg-, welzijns- en sportinstellingen, vervoersbedrijven, kunst- en cultuurinstellingen en bestuurders van provincie, gemeenten en regio’s en ambtenaren van overheden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier op deze pagina >>

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief