Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 april 2018

Primeur: Gemeenten Regio Rivierenland ontvangen als eerste Nederlandse regio goedkeuring Europese Commissie voor aanleg open (glasvezel)breedbandnetwerk in buitengebied

Glasvezel in Rivierenland.jpg

Deze goedkeuring is uniek in Nederland. Gaan onze gemeenteraden akkoord met de aanleg van een (glasvezel)breedbandnetwerk volgens het overheidsmodel, dan is Regio Rivierenland de eerste regio die namens haar gemeenten zélf zo'n netwerk gaat aanleggen in het buitengebied. Dit betreft circa 12.000 adressen.

Het proces
De samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland startten enige tijd geleden een project om snel internet in het gehele buitengebied van de regio te waarborgen. Op circa 12.000 adressen konden marktpartijen desgevraagd geen snel internet garanderen. Daarom onderzocht Regio Rivierenland namens de gemeenten of zij zelf een (glasvezel) breedbandnetwerk aan zouden kunnen leggen. Een belangrijke voorwaarde om als overheid een breedbandnetwerk te mogen aanleggen, is goedkeuring van de Europese Commissie (EC). Om deze te verkrijgen, werd een notificatietraject gestart en een formele melding ingediend. Het resultaat van al deze inspanningen is nu definitief bekend: Regio Rivierenland is de allereerste Nederlandse regio die toestemming heeft gekregen van de EC om een (glasvezel) breedbandnetwerk aan te leggen.

Nederlandse primeur
Regio Rivierenland is zeer trots op deze primeur. De samenwerkende gemeenten willen zekerstellen dat niemand in de regio achterblijft en iedereen kan beschikken over internettoegang die snel genoeg is om alle soorten moderne digitale diensten goed te kunnen gebruiken. Uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland wees echter uit dat op ongeveer 12.000 adressen in het buitengebied alleen een oude telefoonkabel beschikbaar is, waarmee snel internet niet is gewaarborgd. Marktpartijen boden desgevraagd ook geen concreet plan of voorstel om te (helpen) voorzien in een nieuwe infrastructuur waarmee dat wel geborgd is, zoals glasvezel. Daarom pakten de gemeenten de handschoen op. Het overheidsmodel heeft voor inwoners de voordelen dat zij voor de aanleg van hun aansluiting niet hoeven te betalen, zij tegen vergelijkbare prijzen als in de kernen diensten kunnen afnemen en zij ook geen maandelijkse buitengebiedstoeslag hoeven te betalen. Burgers zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Bovendien is het netwerk open, zodat alle aanbieders welkom zijn en inwoners zodoende zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben.

Besluitvorming gemeenteraden
In dit zorgvuldige proces is het laatste woord aan de gemeenteraden binnen de regio, die steeds zijn meegenomen in het proces. Zij zullen een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk. De uitslag van hun besluitvorming wordt na de zomer verwacht.

Mening bewoners/eigenaren
Vanzelfsprekend werden de bewoners/eigenaren van de 12.000 adressen zelf ook bevraagd naar hun mening. De interessepeiling ‘Glasvezel in Rivierenland’ in het derde kwartaal van 2017 leverde als uitkomst op dat 97,3% van de respondenten volmondig 'ja' antwoordden op de vraag of zij één of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk zouden willen afnemen. Een duidelijk signaal dat er een dringende noodzaak is om een dergelijk netwerk te ontwikkelen. De bewoners/eigenaren van de desbetreffende adressen ontvangen een brief van hun gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de goedkeuring van de EC en de volgende stap in het proces; de besluitvorming door de gemeenteraden.

Over het (glasvezel)netwerk
Het woord ‘glasvezel’ staat hier tussen haakjes geschreven, omdat bij aanbesteding definitief zal blijken welk type kabel het nieuwe netwerk zal krijgen. Glasvezel staat momenteel algemeen bekend als beste kabeltype voor digitale dataoverdracht, maar in theorie zou ook een andere technologie kunnen worden gekozen als deze gelijkwaardig zou zijn aan glasvezel en de beste prijs-kwaliteitsverhouding zou opleveren voor het netwerk.

Doelstelling: aanleg voor 2020
Besluiten de gemeenteraden positief, dan wil Regio Rivierenland vóór 2020 alle 12.000 adressen in het buitengebied hebben aangesloten op een (glasvezel)breedbandnetwerk.

 

Zie ook de Press Database European Commission >>
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3221_en.htm

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Gerobotiseerde wiepenmachine Van Aalsburg BV Helluw.jpg
In de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland in 2021 ontvangen elf...
Projecten
Kersentuin 35 kleiner.jpg
Op diverse locaties in de regio wordt inmiddels volop invulling gegeven aan de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland...
CG Dienstverlening
Versis Regio Rivierenland.jpg
Leerlingen en hun ouders geven in een klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij de algehele dienstverlening van Versis...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ondertekening nieuwe prestatieafspraken Regio Rivierenland en BTR.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.