Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

6 april 2018

Regio Rivierenland opgenomen in overzicht gemeentelijke inkoopsamenwerkingen PIANOo

PIANOo inkoop.png

Van de 380 gemeenten in Nederland kopen meer dan 200 gemeenten in via een inkoopsamenwerking. Waaronder Regio Rivierenland. Wij zijn opgenomen in de vernieuwde kaart met gemeentelijke inkoopsamenwerkingen van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Bekijk de overzichtskaart >>


Belang van goed inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voor gemeenten is het van groot belang dat zij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid goed uitvoeren en zich aan de complexe landelijke en Europese regels houden. Het niet-nakomen van het inkoopbeleid kan resulteren in een oordeelsonthouding of zelfs afkeuring van de accountant. Inkoop- en aanbestedingstrajecten bieden gemeenten ook veel kansen, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Dit verzorgt ons team Inkoop van Contractgestuurde Dienstverlening.

Wat doet team Inkoop van Regio Rivierenland?
Team Inkoop verzorgt:

  • het opstellen van en adviseren over het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • de (procedureel en commercieel) strategische, tactische en operationele advisering van inkoop- en aanbestedingen;
  • de operationele uitvoering van inkopen en aanbestedingen;
  • de realisatie van financiële schaalvoordelen uit regionale inkooptrajecten;
  • de realisatie van financiële voordelen door het professionaliseren van de inkoop- en aanbestedingsprocessen;
  • de beantwoording van dagelijkse eerstelijns hulpvragen over inkoop en aanbesteding.

De gemeente krijgt daarbij tegen een uurtarief (dat onder de marktprijs ligt) de beschikking over onze professionele inkoop- en aanbestedingsadviseurs.

Waarom gezamenlijk inkopen en aanbesteden?
Door gezamenlijk in te kopen en aan te besteden via team Inkoop hebben gemeenten, maar ook bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en OD’s, wel de lusten, maar niet de lasten van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Zij zijn ervan verzekerd dat zij de partij met de beste prijs-/kwaliteitverhouding in huis halen, maar worden niet vermoeid met alle wettelijke, procedurele en operationele zaken die hiervoor noodzakelijk zijn. Team Inkoop is de expert die ontzorgt en altijd strategisch te werk gaat; hoe meer deelnemers ons team vindt voor een inkoop- en aanbestedingstraject, hoe groter de opbrengsten zijn voor elke individuele partij. Maar inkoopsamenwerking is meer dan bundeling van inkoopvolumes. Door samenwerking kan meer kennis worden opgebouwd van producten, markten en bedrijven, kunnen transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen en kan de professionaliteit van de inkoop toenemen.

Kaart PIANOo
Op de overzichtskaart van PIANOo zijn alleen samenwerkingsverbanden van gemeenten opgenomen die op structurele basis met elkaar samenwerken op inkoopgebied. Alle genoemde samenwerkingsverbanden werken samen op verschillende aandachtsgebieden, bijvoorbeeld leerlingenvervoer, beveiliging, ICT. In sommige samenwerkingsverbanden nemen ook andere organisaties dan gemeenten deel.

Lees meer over ons team Inkoop >>
Lees meer over PIANOo >>

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief