Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 maart 2018

Team Wmo-Jeugd gestart: betere kwaliteit zorg tegen zo laag mogelijke kosten

groepsfoto_Wmo_Jeugd.jpg

Vanaf 1 april 2018 ondersteunt het team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland acht regiogemeenten in de taakuitvoering op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.

Betere kwaliteit, efficiëntere werkwijzen
De samenwerkende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen (per 1-1-2019 West Betuwe), Lingewaal (per 1-1-2019 West Betuwe), Neerijnen (per 1-1-2019 West Betuwe), Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal. Deze samenwerking leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit voor de cliënt/inwoner en efficiëntere werkwijzen voor de zorgaanbieders en gemeenten. De ervaring van de afgelopen jaren in een Programmabureau heeft geleerd dat deze samenwerking waardevol is. De samenwerking levert daadwerkelijk schaalvoordelen op.

Samenwerking in periode 2014-2017
De afgelopen drie jaar werkten de gemeenten al intensief en constructief samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, administratieve verwerking, het berichtenverkeer en de doorontwikkeling van inhoudelijke thema’s. Daarnaast werkten zij samen met de gecontracteerde aanbieders om de zorg- en dienstverlening voor inwoners in het werkgebied in te kopen en te leveren. Daarbij was er vanzelfsprekend toezicht op de kwaliteit en tijdigheid van levering.

Team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland
De acht colleges vroegen de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland een team Wmo/Jeugd in te richten om het inkopen van zorg en diensten en het vormgeven van contractmanagement voort te zetten en waar nodig verder door te ontwikkelen. Voor de inwoners betekent dit dat hun gemeente de juiste zorg kan blijven bieden en dat de kosten hiervoor zo laag mogelijk zijn. Als elke gemeente afzonderlijk deze taken zou moeten uitvoeren, kost dat namelijk meer ambtelijke inzet en geld dan wanneer de gemeenten samenwerken.

Zorgaanbieders
Voor de zorgaanbieders verandert er feitelijk niks. Behalve dan dat alle communicatie vanaf 1 april zal plaatsvinden onder de vlag van Regio Rivierenland en dat de eventueel nieuwe contracten per 1 januari 2019 worden afgesloten via Regio Rivierenland. Ook zien zorgaanbieders wellicht nieuwe gezichten op de terreinen die onderdeel uitmaken van de samenwerking.

Meer informatie op www.rivierenlandkanmeer.nl
De website Rivierenlandkanmeer.nl geeft informatie en inspiratie over de taken van de gemeenten op het gebied van Zorg & Welzijn en is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland. De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentewebsite.


Lees ook: 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief