Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

19 maart 2018

Dag van de Leerplicht: succesverhalen in de spotlights

Team Leerplicht.jpg

Er werd stilgestaan bij de manier waarop de leerplichtambtenaar er samen met anderen voor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren hun plek en hun weg vinden in het onderwijs. 

Foto: Team Leerplicht op de Dag van de Leerplicht op 15 maart in het zonnetje gezet voor inzet


Leerplicht en RMC
Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. Kinderen en jongeren moeten daarom vanaf hun 5e tot en met het hun 16e naar school. Vanaf 16 jaar is er een kwalificatieplicht. Dat betekent dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt makkelijker een baan te vinden. Jongeren zonder startkwalificatie worden na hun 18e niet zomaar losgelaten. Zij worden dan overgedragen aan het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). De trajectbegeleider van het RMC bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden zijn. Ook als er problemen zijn kan de trajectbegeleider helpen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Deze jongeren worden gevolgd tot ze 23 jaar zijn en alsnog hun startkwalificatie halen. Het uiteindelijke doel is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt.

Succesverhaal: Zakaria
Om heel concreet te maken hoe belangrijk dit werk is, werd het verhaal van de 17-jarige Zakaria voor het voetlicht gebracht. Hij staat voor de duizenden leerlingen die niet buiten de boot vallen, maar een mooie toekomst tegemoet kunnen zien. Onze teams Leerplicht en RMC zetten zich daar elke dag voor in! Zakaria zit op het RSG Lingecollege, locatie Rozenstraat, in Tiel. Hij kreeg in 2014 te maken met de leerplichtambtenaar omdat hij vaak te laat op school kwam. Ook was hij vaak afwezig. Zakaria: “Mijn thuissituatie was niet zo goed. Ik woon samen met mijn moeder en wij konden niet goed communiceren met elkaar. We maakten veel ruzie. Ik stond vaak te laat op waardoor ik te laat op school kwam. In 2014 schakelde de leerplichtambtenaar het wijkteam in. Dit team heeft mij veel geholpen. Vooral met mijn ochtendroutine, mijn thuissituatie en hoe ik met mensen moest omgaan.

 Zakaria heeft het prima naar zijn zin bij Albert Heijn. Hij is positief over de toekomst.

Gesprekken met wijkteam en leerplichtambtenaar
Elke week had Zakaria een gesprek bij hem thuis met zijn contactpersoon van het wijkteam. Zijn moeder was er dan ook bij. Zijn contactpersoon kwam ook op school voor gesprekken met Zakaria. Er vonden tevens meerdere gesprekken met de leerplichtambtenaar plaats. In het begin vond Zakaria het raar dat ik met andere mensen te moeten praten, maar hij zegt er heel veel aan gehad te hebben.

Resultaat
De inspanningen van de teams hebben hun vruchten afgeworpen. Zakaria: “Nu gaat het fantastisch! De relatie met mijn moeder is verbeterd. Ik kan me beter concentreren en ik ga met plezier naar school. Ook heb ik een bijbaan bij Albert Heijn, waar ik het ook echt naar mijn zin heb. Ik heb nu ook veel meer vrienden dan vroeger. School is leuk! Door de hulp die ik heb gekregen, heb ik toch een positievere gedachte over de toekomst en wil ik ook echt verder gaan leren. Ik wil mijn ICT-diploma halen en daar iets mee gaan doen. Ik heb een toets gemaakt om te kijken of ik naar het ROC kan. Ik hoop van wel.”

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief