Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 maart 2018

Bijeenkomst ‘Samen Werken voor Jeugd’ succesvolle aftrap van organiseren vangnet jongeren

Bijeenkomst Samen Werken voor Jeugd.jpg

Tijdens deze bijeenkomst stonden jongeren centraal die dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie of die geen duurzaam arbeidsperspectief hebben.

Foto: Carry Roozemond, Sandra Huijnen en Collin Stolwijk  

Startbijeenkomst voor organiseren vangnet

Geen jongere die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie of duurzaam arbeidsperspectief. Dat willen we allemaal. Maar, hoe doen we dat? En wat hebben we als partners op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg dan van elkaar nodig? Nog teveel jongeren dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie of duurzaam arbeidsperspectief. Deze jongeren bevinden zich vaak op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Afstemming is nodig om deze jongeren in beeld te houden en passende ondersteuning te kunnen bieden. Dat doen we met alle partijen. Daarom stond deze bijeenkomst op 12 maart in De Pluk in Geldermalsen ook in het teken van kennis maken en kennis delen. Deze bijeenkomst was de startbijeenkomst om het vangnet te gaan organiseren voor jongeren die tussen wal en schip vallen.

Sprekers
Wethouder Collin Stolwijk van de gemeente Culemborg opende de bijeenkomst. Na een inventarisatie van de deelnemers in de zaal volgde een opwarmertje met enkele stevige stellingen om te peilen hoe de deelnemers op dit moment al in de samenwerking zitten. Sandra Huijnen, RMC-coördinator van Regio Rivierenland, nam de groep mee in een regionale schets over welke jongeren we het hebben en wat we nog met elkaar te regelen hebben. Hierop volgde Carry Roozemond met een mooie reflectie op Sandra’s verhaal met een koppeling naar de landelijke ontwikkelingen en de nieuwe rol van het RMC. Carry is voorzitter van Ingrado, branchevereniging voor leerplicht en RMC, en zeer betrokken om het landelijk goed geregeld te krijgen voor al onze jongeren.

Twee programma’s
Vervolgens waren er twee programma's die tegelijkertijd plaatsvonden: één voor de mensen uit de uitvoering en beleidsmedewerkers. Het andere programma was voor de bestuurders van de gemeenten en onderwijstellingen in de regio. In verschillende workshops gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over welke opdracht we met elkaar te regelen hebben en hoe we dat kunnen verbeteren. Het bestuurlijk programma werd geleid door wethouder Laurens Verspuij van de gemeente Tiel. Deze groep kreeg ook een schets van de regio te zien, waarna zij met elkaar in debat gingen over de knelpunten en oplossingen in de regio om de samenwerking tussen partijen te verbeteren.

Slotpleidooi: het gaat om de jongere
De middag werd voor alle deelnemers van beide programma's afgesloten door Bart van Kessel, projectleider bij Gedragswerk. Hij trakteerde de deelnemers op een vlammend slotpleidooi over wat we in regio Rivierenland nog met elkaar te doen hebben. De nadruk lag op de constatering dat het om de jongeren gaat en iedereen zelf al iets kan doen zonder op de ander te hoeven wachten.

Vervolg
Het was een succesvolle startbijeenkomst. Als vervolg hierop zullen lokaal kleinere bijeenkomsten worden georganiseerd om concrete werkafspraken te maken.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief