Nieuws.jpg

Nieuws

13 maart 2018

Acht gemeenten regio Rivierenland zetten handtekening onder dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd

Ondertekening_DVO Wmo Jeugd_Regio Rivierenland.jpg

Vanaf 1 april zetten de gemeenten hun samenwerking op dit gebied voort in de vorm van een DVO met Regio Rivierenland. Zo garanderen zij de kwaliteit en continuïteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

Samenwerkende gemeenten
De samenwerkende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal. Zij werken al een aantal jaren samen op basis van een Programma Wmo/Jeugd. Daarin kopen zij zorg en diensten in en geven zij het contractmanagement vorm. 

Samenwerking formaliseren
Tijdens hun vergadering van 21 december 2017 namen de verantwoordelijke portefeuillehouders Wmo/Jeugd van de gemeenten het principebesluit om de samenwerking te formaliseren en vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De formele besluitvorming in de colleges heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De colleges vragen de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening van Regio FruitDelta Rivierenland een team Wmo/Jeugd in te richten om het inkopen van zorg en diensten en het vormgeven van contractmanagement voort te zetten en waar nodig verder door te ontwikkelen. Voorlopig loopt deze overeenkomst tot 31-12-2020. Woensdag 7 maart 2018 is de DVO formeel ondertekend.

Samenwerken: betere kwaliteit, minder kosten, minder bureaucratie
De samenwerking was tot op heden niet geformaliseerd, maar wel nodig. De gemeenten zijn sinds de decentralisaties van 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken betreffende de Jeugdzorg en de Wmo. Als elke gemeente afzonderlijk deze taken zou moeten uitvoeren, kost dat meer ambtelijke inzet en geld dan wanneer de gemeenten samenwerken. Samenwerking voorkomt extra kosten en zorgt voor betere kwaliteit en minder bureaucratie.

Periode 1 januari 2015 – 31 december 2017
De afgelopen drie jaar werkten de gemeenten al intensief en constructief samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, administratieve verwerking, het berichtenverkeer en de doorontwikkeling van inhoudelijke thema’s. Daarnaast werkten zij samen met de gecontracteerde aanbieders om de zorg- en dienstverlening voor inwoners in het werkgebied in te kopen en te leveren. Daarbij was er vanzelfsprekend toezicht op de kwaliteit en tijdigheid van levering. Voor de inwoners betekent de vastlegging van de samenwerking in een DVO dat hun gemeente de juiste zorg kan blijven bieden en dat de kosten hiervoor zo laag mogelijk zijn.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief