Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 maart 2018

Evaluatie Regionale Agendacommissie: werkt goed, raadsinformatie kan beter

Hans Beenakker en Lars van Eijk.jpg

De evaluatie werd uitgevoerd door een student bestuurskunde en aangeboden aan RAC-voorzitter Hans Beenakker. Op 7 maart is ons Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitkomsten.

Evaluatie RAC twee jaar na oprichting
Hoe functioneert de Regionale Agendacommissie (RAC) van Regio Rivierenland? Werkt de commissie zoals vooraf is afgesproken en wordt hij optimaal benut door de raadsleden? Deze en meer vragen beantwoordt Lars van Eijk in zijn onderzoeksrapport. Deze student bestuurskunde aan de Avance in s'Hertogenbosch had de opdracht om een evaluatie uit te voeren van de werkwijze van het instrument RAC. Deze commissie is opgericht op 1 januari 2015 om de betrokkenheid van raadsleden bij de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland te vergroten. Bij de oprichting was afgesproken dat er na twee jaar geëvalueerd zou worden. Lars voerde een enquête uit, hield interviews en bezocht andere regio’s.Lars van Eijk presenteert zijn onderzoek aan de leden van de RAC (in principe twee raadsleden per gemeente), twee griffiers en een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur.

Resultaten onderzoek
De resultaten van Lars’ onderzoek laten zien dat de RAC inderdaad werkt zoals vooraf is afgesproken. Ten opzichte van andere regio's is in Regio Rivierenland het instrument RAC goed ontwikkeld. Toch zijn er ook kritische punten: raadsleden benutten de RAC niet optimaal door een gebrek aan kennis en interesse in regionale zaken. De aanbeveling luidt daarom: vind een betere manier om raadsleden te informeren. Maak regionale onderwerpen tastbaar en concreet. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een regioavond waarbij ook andere gemeenschappelijke regelingen aanwezig zijn. En/of laat de collegeleden een aansprekende ambassadeursrol vervullen richting raadsleden. Voor een regiobijeenkomst kan de RAC dan onderwerpen benoemen en bij de collegeleden kunnen RAC-leden onderwerpen agenderen.

Regioavond op 16 mei
De leden van de RAC en het dagelijks bestuur van het Regiokantoor nemen de aanbevelingen ter harte: de eerste regioavond wordt al op 16 mei georganiseerd! Het thema is ‘Verlengd lokaal bestuur’. En daarbij zijn meerdere Gemeenschappelijke Regelingen aanwezig. Raadsleden zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen. Wij hopen op een mooie opkomst!

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer