Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

9 maart 2018

Magazine Regio FruitDelta Rivierenland voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden

Hans Beenakker en Huug Derksen_Magazine FruitDelta Rivierenland.jpg

In dit overdrachtsdocument lezen zij alles over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de geboekte resultaten. Ook krijgen zij een doorkijk naar 2018.

Nieuwelingen op de hoogte brengen, blijvers bijpraten
Op 21 maart vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen is de eerste belangrijke taak van de nieuwgekozen raadsleden het formeren van het college van hun gemeente en de benoeming van de wethouders. Dat betekent nieuwe gezichten in de gemeenteraden én in de colleges van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. Om alle nieuwelingen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Regio FruitDelta Rivierenland en de ‘blijvers’ bij te praten, ontvangen zij een magazine.

Onderwerpen
In het magazine is te lezen hoe de organisatie van Regio (FruitDelta) Rivierenland in elkaar zit, wat de speerpunten en ambities zijn en op welke manier die ambities worden waargemaakt. Onderwerpen zijn: Ruimtelijke Strategische Visie voor de speerpunten, Lobby & Branding, het Regionaal Investeringsfonds, Glasvezel in Rivierenland, Leefbaarheid, Wonen, Wonen en Zorg, Versis, Regionale Mobiliteit, Sterk Bestuur en Regionale Energiestrategie. Daarnaast is alles te lezen over de werkzaamheden en resultaten van de teams van Contractgestuurde Dienstverlening: Leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC), Sociale Recherche, Inkoopondersteuning en -advies, Informatisering & Automatisering.

Verspreiding
Op woensdag 7 maart ontvingen de tien burgemeesters (of hun plaatsvervangers) als eerste het magazine tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. De komende tijd zullen de honderden exemplaren worden verspreid onder alle (nieuwe) gemeenteraads- en collegeleden van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. Ook de partners binnen FruitDelta Rivierenland en overige relaties zullen het magazine ontvangen.

Nieuwsgierig?
Klik hier om het magazine te openen >>

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief