Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

8 maart 2018

Hans Beenakker opnieuw voorgedragen als voorzitter Regio Rivierenland

Hans Beenakker.jpg

Ons Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 maart burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel opnieuw voorgedragen als voorzitter van Regio Rivierenland.

Unanieme voordracht
De benoeming betreft de periode 2018-2022. Reden voor deze procedure is de raadstermijn waaraan de benoeming gekoppeld is, die afloopt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De voordracht van de herbenoeming door het Algemeen Bestuur was unaniem. In de vergadering van 7 maart 2018 sprak het Algemeen Bestuur haar grote waardering uit voor de wijze waarop Hans Beenakker de afgelopen twee jaar vorm en inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap.

Positie en rol voorzitter
De voorzitter heeft een onafhankelijk positie in het bestuur en staat boven de partijen. De voorzitter treedt op als:
1. voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;
2. bindende factor achter de gemeentelijke samenwerking;
3. boegbeeld voor Regio Rivierenland;
4. bestuurder van het gehele Rivierengebied;
5. klankbord voor de organisatie.

Vervolg procedure
De gemeenteraden nemen het besluit Hans Beenakker tot gemeenschappelijk lid (voorzitter) van het Algemeen Bestuur aan te wijzen. Zodra het Algemeen bestuur van Regio Rivierenland na de verkiezingen op 21 maart weer een volledige bezetting heeft, zal het besluit over de herbenoeming genomen worden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief