Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

8 maart 2018

Hans Beenakker opnieuw voorgedragen als voorzitter Regio Rivierenland

Hans Beenakker.jpg

Ons Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 maart burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel opnieuw voorgedragen als voorzitter van Regio Rivierenland.

Unanieme voordracht
De benoeming betreft de periode 2018-2022. Reden voor deze procedure is de raadstermijn waaraan de benoeming gekoppeld is, die afloopt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De voordracht van de herbenoeming door het Algemeen Bestuur was unaniem. In de vergadering van 7 maart 2018 sprak het Algemeen Bestuur haar grote waardering uit voor de wijze waarop Hans Beenakker de afgelopen twee jaar vorm en inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap.

Positie en rol voorzitter
De voorzitter heeft een onafhankelijk positie in het bestuur en staat boven de partijen. De voorzitter treedt op als:
1. voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;
2. bindende factor achter de gemeentelijke samenwerking;
3. boegbeeld voor Regio Rivierenland;
4. bestuurder van het gehele Rivierengebied;
5. klankbord voor de organisatie.

Vervolg procedure
De gemeenteraden nemen het besluit Hans Beenakker tot gemeenschappelijk lid (voorzitter) van het Algemeen Bestuur aan te wijzen. Zodra het Algemeen bestuur van Regio Rivierenland na de verkiezingen op 21 maart weer een volledige bezetting heeft, zal het besluit over de herbenoeming genomen worden.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.