Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

29 januari 2018

Kick-off Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland

Regionale Energiestrategie.jpg

Op 7 februari vindt de kick-off van de Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland plaats. Hoe zorgen wij ervoor dat onze regio - conform het klimaatakkoord - in 2050 energieneutraal is?

Klimaatakkoord: nu al keuzes maken
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is zo afgesproken in het klimaatakkoord. Dit betekent dat ook in Rivierenland de energievoorziening in de komende decennia ingrijpend gaat veranderen. We wonen, koken, werken en rijden straks anders en bepalen onze energievoorziening steeds meer zelf. Energieneutraal in 2050 lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes. Niet alleen op landelijk niveau, maar juist ook regionaal en lokaal.

Regionale Energiestrategie
Met een regionale energiestrategie worden opgaven, trends, consequenties en keuzes inzichtelijk gemaakt en vertaald naar projecten en samenwerkingsverbanden. Daarbij spelen organisaties een belangrijke rol. Samen met ons moeten zij op weg naar een Regionale Energiestrategie.

Doel van de avond
Tijdens deze avond zal de officiële aftrap worden gedaan voor een regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland. We brengen in beeld welke opgave er ligt voor dit gebied en laten zien hoe de regionale energiestrategie tot stand zal komen. Ook zal op deze avond in beeld worden gebracht welke mooie initiatieven er al zijn in de regio.

Charles Groenhuijsen met een optimistische blik
De avondvoorzitter is Charles Groenhuijsen, bekend als journalist, spreker, columnist en auteur van zijn nieuwste boek ‘Optimisten hebben de hele wereld’. Met dat optimisme gaan we samen aan de slag met de opgave die voor ons ligt.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met Annemieke Spit, e-mail: spit@regiorivierenland.nl.

 

Nieuwsarchief