Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 januari 2018

Bijeenkomst ‘Samen Werken voor Jeugd in Rivierenland’ op 12 maart 2018

Samenwerken voor jeugd in Rivierenland_12 maart.jpg

Geen jongere die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie of duurzaam arbeidsperspectief. Maar, hoe doen we dat? Hierover buigen wij ons op maandag 12 maart in De Pluk in Geldermalsen.

Afstemming
Nog teveel jongeren dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie of duurzaam arbeidsperspectief. Deze jongeren bevinden zich vaak op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Wat hebben wij als partners van elkaar nodig en wat moeten we afstemmen om deze jongeren in beeld te houden en passende ondersteuning te kunnen bieden? De brede bijeenkomst op 12 maart is voor partijen die voor deze jongeren werken binnen het onderwijs, werk&inkomen en/of de zorg. 

Succesvolle aanpak: aantal uitvallers in Rivierenland meer dan gehalveerd!
Sinds 2008 wordt al binnen regio Rivierenland samengewerkt tussen gemeenten en het onderwijsveld om zo veel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. Dat gebeurt binnen de aanpak 'Aanval op schooluitval'. Dat deze aanpak landelijk succesvol is gebleken, tonen de cijfers aan. Het aantal jongeren dat jaarlijks het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie is in tien jaar tijd teruggebracht van 70.000 naar minder dan 25.000 in schooljaar 2015-2016. Voor de komende vier jaar heeft het Ministerie van OCW deze aantallen verder aangescherpt naar de doelstelling van 20.000 in 2020. Binnen regio Rivierenland is dit aantal teruggebracht van 696 in schooljaar 2005-2006 naar 301 in 2015-2016. Dat is meer dan een halvering!

Ook aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie
Naast deze doelstelling is landelijk ook meer aandacht gekomen voor Jongeren in een Kwetsbare Positie. Minister Bussemaker wil dat, naast de voortijdig schoolverlaters, jongeren in een kwetsbare positie de komende jaren extra aandacht krijgen. De minister schrijft in haar kamerbrief van december 2014: “Het gaat om ongeveer 30.000 jongeren per jaar die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn en daardoor dreigen uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen.”

Team RMC monitort en organiseert sluitend vangnet
Team RMC van Regio Rivierenland heeft de opdracht gekregen om deze groep kwetsbare jongeren jaarlijks te monitoren. En om een sluitend vangnet voor deze doelgroep te organiseren om zo te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen. Binnen regio Rivierenland gebeurt zowel lokaal als regionaal al veel om deze jongeren extra ondersteuning te bieden. Bij veel gemeenten staat dit onderwerp hoog op de agenda. Toch blijkt dat er nog steeds jongeren eerder de juiste ondersteuning hadden kunnen krijgen als er betere afstemming en samenwerking had plaatsgevonden. In 2018 wil het team RMC verder in gesprek met de betrokken partners om dit verder vorm te geven. Daarbij zoekt het team zo veel mogelijk aansluiting bij bestaande, goedwerkende structuren en initiatieven. 


De bijeenkomst Samen Werken voor Jeugd in Rivierenland komen alle belangrijke partijen samen in De Pluk in Geldermalsen om afstemming te vinden en zodoende de Rivierenlandse jongeren zicht te geven op een succesvolle, gelukkige toekomst.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief