Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

5 juni 2012

Gemeenten doen weer beroep op gebruikers dijkwegen

Rijgedrag, snelheid en geluid aanpassen aan elkaar en aan omgeving! De gemeenten in de Gelderse Regio Rivierenland willen net als vorig jaar een beroep doen op alle gebruikers van hun kwetsbare dijkwegen om de verkeersdrukte en overlast op deze dijkwegen beheersbaar te houden.

In dat kader worden er al enige jaren op verschillende plaatsen langs de dijkwegen mottoborden geplaatst, waarbij het accent nadrukkelijk ligt op de motorrijders. Zij vallen het meeste op bij verkeerd rijgedrag. Zij zijn echter niet de enigen die bij onaangepast rijgedrag overlast veroorzaken.

Wethouder René Smits van de gemeente Maasdriel, de gemeente die in navolging van andere gemeenten in de Regio Rivierenland dit jaar voor het eerst ook een aantal mottoborden op de gemeentelijke dijkwegen heeft laten plaatsen, stelt nadrukkelijk dat het niet alleen om de motorrijders gaat. Zij vallen door hun herkenbaar wellicht het meeste op, maar het gaat nadrukkelijk om het gedrag van àlle dijkgebruikers. Fietsers, automobilisten, wandelaars, de plaatselijke bevolking, van iedereen wordt gevraagd zich aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden en rekening te houden met het andere verkeer en ook met de aanwonenden.

Mix van diverse soorten weggebruikers
Aanwonenden wonen vaak letterlijk meteen aan de dijk. Hun huizen zijn tegen de dijk aangebouwd en je rijdt bijna door hun dakgoot heen. Geen wonder dat zij klagen als op drukke zomerse dagen het verkeer te hard rijdt of teveel lawaai maakt. Op zonnige zomerdagen en dan met name in de weekenden is het op de dijkwegen meestal erg druk. Hoog op de dijk rijdend heb je immers een prachtig uitzicht op bloeiende boomgaarden, groene uiterwaarden, kronkelende rijen knotwilgen en in de verte een kabbelende rivier met een variëteit aan schepen daarop. Ideale wegen om over te wandelen en met fiets en auto (vaak cabrio) over te rijden en te flaneren. Voor motorrijders komt daar nog eens bij dat dijkwegen meestal rijk zijn voorzien van goed overzichtelijke bochten. En motorrijders houden van bochten. Er dan dus sprake van allerlei soorten weggebruikers die vaak allemaal op dezelfde tijd en om dezelfde reden maar met totaal verschillende vervoermiddelen over deze dijken rijden om daar te genieten van de sfeer en de omgeving. Voeg daar dan nog eens de plaatselijke bewoners bij die voor hun woonwerkverkeer óók van de dijk gebruik maken en je begrijpt dat een goed samenspel tussen al deze categorieën dijkgebruikers een must is om geen klachten over en weer te krijgen.

Teveel lawaai en grote groepen
Volgens wethouder René Smits is het lawaai van illegale uitlaten van motoren een van de grootste ergernissen van de aanwonenden. Daarnaast veroorzaakt vooral ook het rijden in grote groepen overlast. Dat geldt zowel voor grote groepen motorrijders als wielrenners. Het gaat volgens de wethouder niet om die individueel rijdende motorrijders, soms rijdend met een paar man, die netjes hun snelheid aanpassen en rekening houden met het verkeer en de omgeving. Die zijn welkom en blijven welkom in het rivierengebied. Het rivierengebied kent meer wegen dan alleen maar dijkwegen. Toeristen die van dit gebied willen genieten moeten zich niet beperken tot alleen maar de dijkwegen. Daar zijn deze wegen te kwetsbaar voor. Ook de andere wegen in het Gelderse rivierengebied zijn mooi en hebben toeristische landschapswaarde.

Richtlijnen voor samenspel
De gemeenten in het rivierengebied hebben een aantal richtlijnen die de verkeershinder en de hinder voor aanwonenden moeten verminderen:
  • motorrijders en sportfietsers afraden om in grote, aaneengesloten groepen te rijden snelheid aanpassen aan de omstandigheden
  • snelheid óók aanpassen aan de omgeving
  • rustig en langzaam rijden in de vaak kleine dorpjes met smalle straatjes
  • de motor, auto of brommer zo weinig mogelijk toeren te laten maken door in een zo hoog mogelijke versnelling te rijden (conform ‘Het Nieuwe Rijden’)
  • niet rijden met illegale uitlaten die teveel lawaai maken
Steun van landelijke motorrijders vereniging
Ook deze zomer richten de gemeenten zich in een brief rechtstreeks naar met name de motorrijders. Alle bij de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) aangesloten motortoerclubs krijgen per email een brief waarin aandacht en begrip wordt gevraagd voor de drukte en de overlast op dijkwegen. Clubbestuurders wordt gevraagd hun leden hierover te informeren en hun clubtoertochten zo min mogelijk via kwetsbare dijkwegen te laten lopen.
De KNMV informeert via haar nieuwsbrief en haar verenigingsmagazine ook rechtstreeks haar 50.000 leden over de kwetsbaarheid van dijkwegen en verzoekt hen hier rekening mee te houden.

Regelmatige politiecontroles
De actie van vorig jaar voor een verantwoorder gebruik van de dijkwegen door onder andere de motorrijders heeft volgens diverse betrokkenen geleid tot een aangepast rijgedrag. De gemeenten willen dit jaar graag ‘een tandje erbij’. Vandaar ook dit jaar weer deze actie richting alle dijkgebruikers. De politie zal ook deze zomer weer op gezette tijden gericht en zowel opvallend als onopvallend controleren op dijkwegen en daarbij letten op snelheid, geluid en
weggedrag.

------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Miranda de Vries, Voorzitter programmaraad Bereikbaar Regio Rivierenland, tel. (0345) 58 66 76

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.