Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 januari 2015

Eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat

PS_debat_RegioRivierenland_LR.jpg
Op 13 januari organiseerde Regio Rivierenland het eerste grote provinciale statenverkiezingsdebat in de Agnietenhof in Tiel. Het doel was om de burgemeesters en wethouders van de tien samenwerkende regiogemeenten en vertegenwoordigers van onderwijs, zorginstellingen, ondernemersorganisaties, Kamer van Koophandel, logistiek, agribusiness en de recreatiesector te laten kennismaken met de ambities van de provinciebestuurders in relatie tot onze regio. Naast de standpunten van de partijen kwam één duidelijke boodschap naar voren: het provinciebestuur wil als partner naast de samenwerkende regiogemeenten staan. Het debat leverde voldoende aanknopingspunten op om een agenda op te stellen voor de komende periode. De volgende stap is dan ook om aan die agenda met de raadsleden en burgers van de gemeenten invulling te geven.


Pitches partijen

In hun pitches deden de fractievoorzitters en lijsttrekkers uit de doeken wat zij na de verkiezingen van 19 maart voor de regio gaan betekenen. VVD (Jan Markink) wil de werkgelegenheid en bereikbaarheid verbeteren. PvdA (Josan Meijers) wil daarnaast ook wonen en leefbaarheid voorop zetten, terwijl CDA (Jan Jacob van Dijk) de nadruk legt op het partnerschap tussen provincie en regio op alle gebieden. D66 (Michel Scheffer) wil minder bestuur in het land, maar meer kijken naar Regio-voorstellen en kruisbestuiving. GroenLinks (Nelson Verheul) ziet Rivierenland als de blauwe parel die wij moeten koesteren; meer natuur, investeren in onderwijs en goede bereikbaarheid. SGP (Klaas Ruitenberg) vindt het versterken van de tuinbouw en de verbinding tussen steden belangrijk en 50Plus (Frank Surink) wil meer overleg tussen burgers en provincie. ChristenUnie (Pieter Plug) noemt tenslotte mobiliteit en duurzaamheid als belangrijke speerpunten. Na de pitches konden de toehoorders vragen stellen en voelde gespreksleider Johan Cahuzak de sprekers kritisch aan de tand.

Speciale aandachtspunten
Waarover alle partijen zich uitspraken, is de aandacht die zij willen geven aan de problemen omtrent de A15, het uitrollen van breedband in de gehele regio en het verbeteren en innoveren van het onderwijs. Dit zien zij als kansen voor de regio, naast de drie speerpunten Logistieke Hotspot, Toerisme & Recreatie en Agribusiness. Uiteraard is tevens de Participatiemaatschappij een belangrijk onderwerp voor alle partijen. Dit wordt namelijk ook de brug naar raadsleden en burgers.

Doel verkiezingsdebat: ambities helder krijgen
Team Onderzoek & Ontwikkeling van het Regiokantoor van Regio Rivierenland organiseerde het debat. Coördinator Stan Herms onderstreept het doel van de bijeenkomst nogmaals: helder krijgen wat de ambities van het provinciebestuur zijn betreffende de regio Rivierenland. Herms: “Openheid naar de vertegenwoordigers van alle burgers in Rivierenland staat voorop. Deze vertegenwoordigers moeten weten in hoeverre de provinciebestuurders op de hoogte zijn van wat er in onze regio gebeurt en wat hun partijen in de nieuwe zittingsperiode van Provinciale Staten voor ons allemaal gaan betekenen.”

Actief communiceren
Alle informatie is openbaar en Regio Rivierenland gaat actief communiceren over de inhoud van het debat. Stan Herms: “Wij zullen alle colleges, gemeenteraden en het maatschappelijk middenveld voorzien van het complete verslag van de middag. Dit publiceren wij tevens op onze website, die binnen 1,5 maand nóg informatiever en gebruiksvriendelijker wordt. Er was pers aanwezig voor de verslaggeving naar lezers/kijkers/luisteraars en op korte termijn verschijnt een korte videofilm, onder andere op onze website, die wij wijd verspreiden en die voor iedereen te zien is. Dus zowel voor de aanwezigen als voor hen die er niet bij konden zijn.”

Foto: Gespreksleider Johan Cahuzak (links) voelt de provinciale bestuurders aan de tand. Vlnr. Michel Scheffer (D66), Jan Markink (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA), Josan Meijers (PvdA), Klaas Ruitenberg (SGP), Nelson Verheul (GroenLinks), Frank Surink (50Plus) en Pieter Plug (ChristenUnie). (Foto: David Wolf)

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief