Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

23 januari 2018

Besluitvorming project Glasvezel in buitengebieden Rivierenland in eindfase

Dit is een glasvezelkabel.jpg

Op weg naar het aanleggen van een glasvezelnetwerk in ons gehele buitengebied, is goedkeuring uit Brussel de volgende stap. Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd binnen dit project?

Over het project
De gemeenten die samenwerken via samenwerkingsverband Regio Rivierenland zijn enige tijd geleden een project gestart om glasvezel in het gehele buitengebied van de regio te realiseren. Afgelopen oktober lieten de uitkomsten van een interessepeiling onder de inwoners zien dat het overgrote deel van deze doelgroep achter dit project staat. Goedkeuring uit Brussel is de volgende stap en uiteindelijk zijn de raden van de deelnemende gemeenten aan zet, onder meer met het oprichten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie. De start van de aanleg is gepland in 2018.

Onderzoek: buitengebied blijft achter
Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat bijna 12.000 adressen in de regio zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen oplossing zullen bieden voor deze adressen de komende jaren. Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen de tien gemeenten gezamenlijk dit glasvezelnetwerk gaan aanleggen.

Uitkomsten interessepeiling onder inwoners
Belangrijk aspect bij dit project is uiteraard of de inwoners wel interesse hebben in een dergelijk netwerk en de diensten die daarop kunnen worden geleverd. De gehouden interessepeiling wijst uit dat een overweldigende meerderheid interesse heeft in het afnemen van snel internet en andere digitale diensten, als er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd.

Aantal reacties
In totaal hebben we 11.911 doeladressen benaderd. Daarvan heeft 67,3% gereageerd. Van 1% is de post als niet-bezorgbaar retour ontvangen. 31,7% reageerde niet.

Ja/nee verhouding
Gemiddeld over alle tien gemeenten van Regio Rivierenland antwoordde 97,3% van de reageerders met een volmondig 'ja' op de vraag of zij een of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk zouden willen afnemen. In alle tien gemeenten op zichzelf was de ja/nee verhouding overigens zeer vergelijkbaar met het gemiddelde over de hele regio; er waren geen gemeenten waar de uitkomst heel anders was dan bij andere gemeenten.

Waar men glasvezel voor wil gebruiken
De meeste mensen (gemiddeld 91%) gaven aan gebruik te willen maken van glasvezel voor internet, telefonie en televisie (‘triple play’). Gemiddeld 58% wil glasvezel ook voor zakelijke diensten benutten. Voor maatschappelijk diensten, zoals bijvoorbeeld zorg en/of onderwijs op afstand gaf 19% aan daar interesse in te hebben.

Conclusie interessepeiling
Naast de hoge en zeer positieve respons op de interessepeiling, ontving regionaal projectleider Stan Herms veel positieve reacties op het voornemen van Regio Rivierenland om een glasvezelnetwerk aan te leggen (“Fijn dat wij worden gehoord!”). De peiling onder de inwoners geeft aan dat dit aspect zeker geen beletsel vormt voor doorgang van de aanleg van het netwerk via het 'overheidsmodel'.  De inwoners die zijn aangeschreven voor de interessepeiling hebben de uitslag hiervan per brief ontvangen.

De laatste stappen
Om als overheid een glasvezelnetwerk aan te mogen leggen, hebben we goedkeuring van de Europese Commissie (EC) nodig. Deze hebben wij helaas nog niet mogen ontvangen. De EC heeft namelijk toch nog een aantal aanvullende vragen gesteld, alvorens zij zichzelf ertoe in staat acht een goede, weloverwogen beslissing te nemen. Op basis van de aard en inhoud van de vragen, verwachten wij nog altijd dat binnen afzienbare termijn goedkeuring zal worden ontvangen van de EC.

Na goedkeuring van de EC zijn de gemeenteraden aan zet voor het nemen van een definitief besluit over de aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk. Dit gebeurt ondermeer door het oprichten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling).

Unieke Prestatie!
Springen alle lichten op groen, dan wordt Regio Rivierenland de eerste Nederlandse regio die op deze wijze een glasvezelnetwerk realiseert. Een unicum om trots op te zijn! De ambitie is dan ook om in 2018 met de aanleg van het netwerk te starten.

Kijk ook naar:

www.glasvezelrivierenland.nl

Nieuwsarchief