Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

12 januari 2018

Regio Rivierenland blij met concrete afspraken tussen Rijk en regio over aanpak knelpunten A2

A2_Zaltbommel.jpg

Het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente Den Bosch en Regio Rivierenland hebben concrete afspraken gemaakt over de aanpak van infrastructurele knelpunten. Daaronder de A2, die voor veel vertraging zorgt. Dit is goed nieuws voor de regio Rivierenland, die wordt doorsneden door de A2 en dus onderdeel uitmaakt van de belangrijke noord-zuid-as. Op korte termijn zullen er stappen worden gezet om de bereikbaarheid en de doorstroming op het A2-traject Deil – ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk positief te beïnvloeden met een pakket aan oplossingen. Als oplossing voor de lange termijn wordt voor het traject een MIRT-verkenning uitgevoerd voor een wegverbreding.

Oplossingen voor korte en lange termijn
Regio Rivierenland is blij dat de minister het probleem op de A2 onderkent en dat de formele stappen gezet worden voor een structurele oplossing op de lange termijn (minimaal 10 tot 15 jaar). Voor een onderzoek naar de verdere verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught reserveert het ministerie € 430 miljoen. Daarmee is dus gegarandeerd dat de A2 als belangrijke noord-zuid-as wordt aangepakt. Voor de korte termijn is voor het A2-traject Deil – ‘s-Hertogenbosch afgesproken dat het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente Den Bosch en Regio Rivierenland in de periode 2018 – 2020 een pakket van quick-win-maatregelen inzetten. Dit pakket bestaat onder andere uit kleine infrastructurele maatregelen aan het onderliggend wegennet, het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, bus en auto en het verbeteren van fietsmogelijkheden. Voor dit pakket wordt € 45,9 miljoen gereserveerd, waarvan het Rijk € 18,3 miljoen en de provincie Noord-Brabant € 11,2 voor haar rekening neemt. De overige kosten van deze quick-wins zijn voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Gelderland en Regio Rivierenland.

Bestuurlijk Overleg MIRT en MIRT-onderzoek
De afspraken werden gemaakt tijdens het BO MIRT, het jaarlijkse overleg tussen de bewindslieden van I&W met bestuurders van de provincies. BO MIRT staat voor Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het MIRT is het jaarlijkse programma waarin het Rijk de investeringen in de fysieke leefomgeving programmeert. Aan de afspraken ging een grondig MIRT-onderzoek vooraf. Daarbij werd door middel van een probleemanalyse een helder en compleet beeld verkregen van de knelpunten. Binnen dit onderzoek werkten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, Regio Rivierenland en het bedrijfsleven (Jeroen Bosch Ziekenhuis) samen. In het MIRT-onderzoek is allereerst een brede analyse uitgevoerd naar de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 en de aansluitende wegen. Ook een gebruikersonderzoek in het eerste kwartaal van 2017 naar de verkeerssituatie op het A2-traject Deil – ‘s-Hertogenbosch/Vught maakte deel uit van het onderzoek.

Uitkomsten MIRT-onderzoek
Uit de probleemanalyse blijkt dat sprake is van een fors knelpunt dat met name op de A2 voor veel vertraging zorgt. Dat knelpunt neemt zonder maatregelen de komende jaren sterk toe. De afnemende bereikbaarheid belemmert de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de regio. Relaties op alle niveaus (nationaal, regionaal, lokaal) ondervinden hiervan hinder. Ook de resultaten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) bevestigen dit. De ontwikkelingen wijzen erop dat het doorstromingsprobleem op de A2 groter wordt en op termijn ontaardt in het grootste fileknelpunt van Nederland als er geen actie op verbetering wordt ondernomen.

- einde persbericht -

 

Perscontact
Neem voor meer informatie contact op met Anton Mureau, projectleider Regio Riviereland:
Telefoon (0344) 638 532
E-mail mureau@regiorivierenland.nl

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief