Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie en Toerisme Nieuwsarchief

10 januari 2018

Gemeenten Regio Rivierenland en RBT Rivierenland actualiseren prestatieafspraken

Handen schudden op de prestatieafspraken RBT.jpg

Regio Rivierenland wil de samenwerking met haar partners verstevigen. Het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland is zo’n belangrijke partner en daarom hebben wij de prestatieafspraken met haar geactualiseerd.

Foto: Thomas Steenkamp (voorzitter van de Raad van Toezicht RBT), Richard de Bruin (directeur RBT Rivierenland) en Jan de Boer (voorzitter Speerpuntberaad R&T)

Proces
De ondertekening van de geactualiseerde prestatieafspraken tussen de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland de prestatieafspraken met het RBT vond plaats op 9 januari 2018. Deze stap volgt op de vaststelling van het Regionale Uitvoeringsprogramma 2016-2020. Hierin is één van de regionale opgaven het versterken van onderlinge netwerken om innovatie en economische ontwikkeling op gang te brengen. Na een proces van een jaar heeft dat voor het Speerpunt Recreatie en Toerisme geleid tot nieuwe prestatieafspraken met het RBT.

Prestatieafspraken
Wij hebben er als regiogemeenten met elkaar voor gekozen om met een vaste organisatie - het RBT Rivierenland - te werken aan de ambities van het Speerpunt R&T. En daarom dragen de gemeenten jaarlijks financieel bij. Er zijn 28 afspraken opgenomen in de overeenkomst, waaronder de mogelijkheid voor elke gemeente om voor 20 uren per jaar samen met het RBT een lokaal recreatievraagstuk op te pakken. Ook is afgesproken dat het RBT regelmatig een vrijetijdsmonitor uitvoert om na te gaan hoeveel omzetgroei er gaat plaatsvinden. Jan de Boer, voorzitter van het Regionale speerpuntberaad R&T (foto onder): ''Wij vertrouwen op het RBT Rivierenland, dat - in tegenstelling tot andere regio’s - een financieel gezonde situatie heeft. Daarop kunnen we trots zijn!''

Dienstbaar aan gemeenten
Thomas Steenkamp, voorzitter Raad van Toezicht RBT Rivierenland: ''Het RBT wil dienstbaar zijn aan gemeenten en ondernemers om zo samen de ambitie van 5% omzetgroei te bereiken. Neem nou de Kersenparty, dat was een succesvol evenement. De volgende Kersenparty vindt dit jaar in Culemborg plaats en gaat de eerste editie vast evenaren. Neem vooral contact op met RBT-directeur Richard de Bruin als er vragen zijn.”

Blij met afspraken
Op 9 januari werden er veel handtekeningen gezet: door alle wethouders Recreatie en Toerisme van Regio Rivierenland en door Richard de Bruin.

De voorzitter van het Speerpuntberaad R&T (Jan de Boer) en de voorzitter van de Raad van Toezicht RBT (Thomas Steenkamp) gaven met hun handtekening aan de prestatieafspraken te ondersteunen.

De ondertekenaars zijn blij met en trots op het ondertekende prestatiedocument en vinden het een mooi startmoment voor verdere samenwerking.

 

 

 

Nieuwsarchief