Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

4 januari 2018

Stuurgroep Rijnbrug: brug Kesteren - Rhenen verbreden met 2 x 2 rijstroken

Rijnbrug Rhenen Kesteren_Rivierenland.png

De Rijnbrug, die Rivierenland/Gelderland verbindt met Rhenen/Utrecht, kan al lange tijd het verkeersaanbod niet meer aan. Om dit probleem op te lossen, wil de Stuurgroep Rijnbrug de brug verbreden met twee keer twee rijstroken. 

Doel: brug gereed in 2023
Het toegenomen verkeersaanbod zorgt in de route naar en op de brug voor grote vertragingen voor alle weggebruikers. Besluiten Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht - als beheerders van de weg op de brug - volgend jaar tot deze verbreding, dan kan de brug met twee keer twee rijstroken in 2023 klaar zijn.

Deelnemers in de Stuurgroep Rijnbrug

In de Stuurgroep Rijnbrug zijn de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio’s Rivierenland en FoodValley en de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Neder-Betuwe en Buren vertegenwoordigd. Rijkswaterstaat is de eigenaar van de brug. De provincies Utrecht en Gelderland zijn de beheerders van de weg.

Verbreding: toekomstgerichte oplossing
Eerder koos de Stuurgroep voor de oplossing van een extra wisselstrook op de huidige brug. Maar in 2016 bleek dit risicovol: een wisselstrook is voor bepaalde verkeersdeelnemers ingewikkeld en vergt meer kwetsbare voorzieningen, zoals slagbomen en bewegwijzering. Omdat het stalen brugdek van de brug wordt vernieuwd en de huidige pijlers blijven staan, is het ook mogelijk om te brug te verbreden met twee keer twee rijstroken. De Stuurgroep onderzocht deze mogelijkheid uitvoerig. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid en de bedrijfsmatigheid verdient de verbreding volgens de Stuurgroep de voorkeur. Het is een betere en meer op de toekomstgerichte oplossing. De Stuurgroep sprak deze voorkeur uit op 18 december 2017.

Kosten
De kosten van de verbreding bedragen 66 miljoen euro, inclusief 9 miljoen euro BTW. Dit is hoger dan de eerder geraamde 25 miljoen euro. Van dit laatste bedrag zouden de beide provincies elk 10 miljoen euro betalen en de regio’s Food Valley en Rivierenland de resterende 5 miljoen euro. Rijkswaterstaat heeft aangegeven om maximaal 6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Van dat bedrag moet nog wel het onderhoud aan de huidige constructie in de komende jaren worden betaald. Voor de resterende 35 miljoen euro zoeken de provincies nog dekking.

Fietsersoversteek
De provincie Utrecht wil de oversteek voor fietsers van de provinciale weg N233 bij de Achterbergsestraatweg veiliger maken door het aanleggen van een fietstunnel. Dit is veiliger dan een fietsbrug. De kosten daarvan zijn geraamd op 10 miljoen euro. De provincie en de gemeente Rhenen zouden elk de helft van de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Onderzoek: aansluiting op regionale wegen
De provincies doen nog onderzoek naar de aansluiting op de beide regionale wegen aan weerszijden van de brug. Door die aan te passen aan de brug, kan de leefbaarheid en de doorstroming van het verkeer verder verbeteren. De provincie zal - in samenspraak met de gemeenten - ook aandacht besteden aan de doorstroming en de leefbaarheid op het gehele traject tussen de Rijnbrug en de A12.

Nieuwsarchief