Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 december 2017

Greenport Gelderland biedt Versnellingsagenda 2020 Duurzaam Doen aan

Speerpuntberaad Agribusiness.jpg

Tijdens het speerpuntberaad Agribusiness van 12 december ontving speerpuntvoorzitter Huub van Oorschot de Duurzaam Doen Versnellingsagenda 2020 uit handen van Henk Folkerts van stichting Greenport Gelderland.

Meest duurzame tuinbouwregio van Europa
Het tuinbouwcluster in Gelderland heeft de ambitie om de meest duurzame tuinbouwregio van Europa te worden. Binnen tien tot vijftien jaar wil ze volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen. Om deze ambitie te realiseren, is de Duurzaam Doen Versnellingsagenda 2020 opgesteld. In het Gelderse tuinbouwcluster gebeurt al van alles op het gebied aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld met projecten rond het nieuwe telen in de glastuinbouw, verduurzaming van de fruitteelt, productinnovaties en de verbinding met de samenleving.

Versnellingsagenda 2020
Voorafgaand aan de overhandiging aan Huub van Oorschot (rechts op de foto) hield Henk Folkerts een uitgebreide presentatie over de versnellingsagenda. Het tuinbouwcluster is - met een toegevoegde waarde van € 800 miljoen, 14.000 volwaardige arbeidsplaatsen, 1.600 bedrijven en een grondgebruik van 7.600 ha - met recht een topsector in Gelderland. Deze toppositie wil de sector graag behouden. In de versnellingsagenda Duurzaam Doen zijn zes grote Icoonprojecten en negen kleinere Impulsprojecten opgenomen met een totale omvang van ruim € 6,5 miljoen. De projecten zijn ‘van onderop’ ontwikkeld door ondernemers en andere stakeholders. Ze kennen een relatief korte doorlooptijd van ca. 2 tot 2,5 jaar. Alle projecten hebben een link met agribusiness en duurzaamheid en dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen in onze regio.

Financiering en overige steun
De financiering voor de projecten wordt gezocht bij de deelnemers - de ondernemers - en de provincie. De gemeenten in onze regio wordt gevraagd om een faciliterende, meedenkende houding aan te nemen.

Verzoek aan provincie
Rian Verwoert bood als voorzitter van Greenport Gelderland Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, de Versnellingsagenda aan. Rian Verwoert: “Vanuit de tuinbouw is er heel veel commitment, maar ze kan het niet alleen. Samenwerking tussen overheden, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving is noodzakelijk. Onder andere op het vlak van regelgeving, afstemming van beleid, kennisoverdracht, tijd en geld. Ik hoop dat de provincie hierin een rol van betekenis kan spelen. Als alle partijen de schouders eronder zetten, zijn deze doelstellingen niet alleen ambitieus maar ook haalbaar!”

Clemens Cornielje en Rian Verwoert, foto: Greenport Gelderland

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.