Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 december 2017

Speerpuntberaad: fiets- en wandelpaden in de spotlights

R en T_boekje klompenpaden.jpg

De wandel- en fietspaden in onze regio zijn een belangrijke basisinfrastructuur voor de sector Recreatie en Toerisme. Tijdens het laatste speerpuntberaad van 29 november riepen Uit®waarde en Stichting Geldersch Landschap de bestuurders op om aandacht te geven aan het onderhoud van de bebording van fietsroutes en het onderhoud van Klompenpaden. 


Alex Kwakernaak en Piet Smits (Uit®waarde)

Ontwikkeling en onderhoud wandel- en fietspaden
Uit®waarde is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het in standhouden van de recreatiegebieden en land- en routegebonden voorzieningen in de regio. Directeur Alex Kwakernaak en zijn collega Piet Smits van Uit®waarde spraken over de ontwikkeling en het onderhoud van de wandel- en fietspaden in de regio. Alex Kwakernaak: “Zo'n 10 jaar geleden sloten we een contract af met de tien gemeenten voor het onderhoud van de bebording langs onze recreatieve fietsroutes. In 2019 loopt deze periode af en zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Dat geldt op termijn ook voor het onderhoud van de aanduidingen van het wandelkeuzenetwerk.”

Arjan Vriend (uiterst rechts, Stichting Geldersch Landschap)

Klompenpaden, een sterk merk
Stichting Geldersch Landschap beheert en exploiteert meer dan 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. Arjan Vriend en Freek Aalbers van de stichting waren aanwezig om te vertellen over de afspraken omtrent het onderhoud van onze Klompenpaden. Arjan Vriend: “Wij hebben al zeventien Klompenpaden in regio Rivierenland aangelegd en er zullen er nog zo’n twaalf volgen. Samen met gemeenten, provincie en vrijwilligers worden de paden aangelegd en daarbij is het onderhoud voor drie jaar geregeld. Het onderhoud is op dit moment ook een kwestie van goed samenwerken. De stichting, gemeenten, vrijwilligers, maar ook ondernemers en andere organisaties doen hieraan mee. De Klompenpaden hebben zich tot een sterk merk ontwikkeld. De stichting neemt per Klompenpad contact op met de betreffende gemeente voor afspraken over het onderhoud voor de periode na drie jaar.”

Klik hier voor het overzicht van alle Klompenpaden in Rivierenland >>

Banden aanhalen met provincie
Uit®waarde en Stichting Geldersch Landschap halen voor het vraagstuk van de bekostiging van de ontwikkeling en het onderhoud van onze wandel- en fietspaden de banden nauwer aan met de provincie. Onze bestuurders ondersteunen hen daarin.

 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief