Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 december 2017

Bestuurders in gesprek over Ruimtelijke Strategische Visie

Presentatie RSV_14 nov.jpg

Op 14 november zijn de bestuurders op de gebieden Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Recreatie & Toerisme bijgepraat over het proces om te komen tot een Ruimtelijke Strategische Visie voor onze drie speerpunten. 

Opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving
Eind 2016 stelde ons Algemeen Bestuur het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 vast, na een positief besluit van de tien gemeenteraden. Bij dit ambitiedocument hoort een uitvoeringsprogramma waarin acht opgaven zijn uitgewerkt. Eén van deze opgaven is de opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Daarbij/-binnen hoort een Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) voor de drie speerpunten. Deze ontwikkelen wij in vier fases (klik om te vergroten):

 

Waarom een ruimtelijke strategische visie?
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in onze drie regionale speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De tien samenwerkende Rivierenlandse gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie - die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

Tussenresultaten gepresenteerd
Jan Kottelenberg is AB-lid en bestuurlijk trekker van de RSV: ''We bevinden ons momenteel op het scharnierpunt van fase 2 en 3 van het ontwikkelproces. Als onderdeel van fase 2 zijn drie themabijeenkomsten met ondernemers, organisaties en ambtenaren georganiseerd. Deze zijn goed bezocht.'' Op 14 november presenteerde Bureau LOS de bestuurders de tussenresultaten over de ruimtelijk effecten van de regionale ambities voor onze agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme.

Bekijk de presentatie >>

Keuzes
Voor sommige onderwerpen zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten gaan worden. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met het mobiliteitsvraagstuk: gaan we daadwerkelijk op parallelle N-wegen structuren inzetten ter ondersteuning van de snelwegen A15 en A2? En is de grootschalige doorgroei agribusiness strijdig met de landschappelijke kwaliteit op de oeverwallen op het gebied van verkeer? En wat is de ruimte-impact van zonneweiden?


Wensen en advies
Aanvullend op de tussentijdse resultaten adviseerde het integraal speerpuntberaad EZ en R&T en portefeuillehouders RO dat er behoefte is aan een regionaal kader voor arbeidsmigranten en een verkenning naar hoe dit vraagstuk het beste op te pakken is op strategisch niveau. Ook is er behoefte aan ruimtelijke bouwstenen voor de regionale energiestrategie om in 2050 een energieneutrale regio te kunnen zijn. Het integraal speerpuntberaad EZ en R&T en portefeuillehouders RO adviseerde verder om de RSV ook richting provincie in te brengen. De RSV kan bijvoorbeeld de lobby vanuit de regio over mobiliteit en logistiek richting Provincie en Rijk ondersteunen.

Ook raadsleden praten over de RSV
De regionale raadsbijeenkomst van 22 november 2017 was geheel gewijd aan de te ontwikkelen Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie speerpunten. De raadsleden werden geïnformeerd over de resultaten van het proces tot nu toe en gingen met elkaar in discussie over de ruimtelijke effecten van agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme.

In een speciale nieuwsbrief over dit onderwerp, leest u alles over de bijeenkomst en de kernpunten die per speerpunt ter sprake kwamen.

Lees de special >>

 

Klik hier voor meer informatie over de RSV >>

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Voor leerplichtambtenaar Emmanouil Levendis en zijn collega's is de aanloop naar de zomervakantie geen periode van groeiende...
Projecten
RSF_BOOM_klein_LOGO.jpg
Het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) van FruitDelta Rivierenland wacht op goede, innovatieve ideeën en projecten uit onze...
CG Dienstverlening
pexels-pixabay-159395 (2).jpg
In 2023 gaan de gemeenten in Rivierenland nieuwe inkoopcontracten aan met aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en...
Speerpunt Economie en Logistiek
A2_Deil_Vught_Wietse_Bruggink.jpg
Binnen het programma A2 Deil-Vught werken diverse partijen en organisaties dagelijks samen aan een veiligere A2 met minder...
Speerpunt Agribusiness
Planten eerste boom Langste Boomgaard van Europa_bgm Meijers en Beenakker.jpg
Op Nationale Boomplantdag, 10 november, voltooiden de burgemeesters van Buren en Tiel het planten van de eerste kersenboom van...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.