Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

25 oktober 2017

O's aan de slag met Ruimtelijke Strategische Visie

Ruimtelijke Strategische Visie.png

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving beoogt. Wij willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen.

Randvoorwaarden
Bij dit inrichten zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. Het stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

Wie doen mee?
De O's: overheid (ambtenaren en bestuurders), ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) denken mee. De ODR richt zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Themabijeenkomsten
Op 5, 9 en 12 oktober vonden drie themabijeenkomsten plaats; een bijeenkomst voor elk speerpunt. De O's troffen elkaar op toepasselijke locaties: Fruitpark Ochten (themabijeenkomst Agribusiness), Van der Valk Hotel aan de A15 in Tiel (themabijeenkomst Economie en Logistiek) en Geofort Herwijnen (themabijeenkomst Toerisme en Recreatie).

Benieuwd naar de inhoud van deze themabijeenkomsten/werksessies? Klik hier voor een verslag.

Conceptvisie
Het is de planning om de conceptvisie begin 2018 af te ronden, zodat het Algemeen Bestuur nog voor de verkiezingen het concept aan de colleges en de raden ter besluitvorming kan aanbieden. De definitieve besluitvorming zal direct na de verkiezingen in 2018 plaatsvinden.

Meer weten? Achtergronden? 
Klik hier om naar de pagina over de Ruimtelijke Stategische Visie te gaan.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.