Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

25 oktober 2017

O's aan de slag met Ruimtelijke Strategische Visie

Ruimtelijke Strategische Visie.png

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving beoogt. Wij willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen.

Randvoorwaarden
Bij dit inrichten zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. Het stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

Wie doen mee?
De O's: overheid (ambtenaren en bestuurders), ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) denken mee. De ODR richt zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Themabijeenkomsten
Op 5, 9 en 12 oktober vonden drie themabijeenkomsten plaats; een bijeenkomst voor elk speerpunt. De O's troffen elkaar op toepasselijke locaties: Fruitpark Ochten (themabijeenkomst Agribusiness), Van der Valk Hotel aan de A15 in Tiel (themabijeenkomst Economie en Logistiek) en Geofort Herwijnen (themabijeenkomst Toerisme en Recreatie).

Benieuwd naar de inhoud van deze themabijeenkomsten/werksessies? Klik hier voor een verslag.

Conceptvisie
Het is de planning om de conceptvisie begin 2018 af te ronden, zodat het Algemeen Bestuur nog voor de verkiezingen het concept aan de colleges en de raden ter besluitvorming kan aanbieden. De definitieve besluitvorming zal direct na de verkiezingen in 2018 plaatsvinden.

Meer weten? Achtergronden? 
Klik hier om naar de pagina over de Ruimtelijke Stategische Visie te gaan.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een...
Projecten
Regio Deal FruitDelta Rivierenland.jpg
Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden/vonden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden...
CG Dienstverlening
Zoeken.jpg
Door de coronacrisis is er een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor mbo-ers ontstaan. Het aantal mbo-studenten dat in mei...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: