Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

30 oktober 2017

Evaluatie Regionale Agendacommissie van start

RAC visual.jpg

Regio Rivierenland is gestart met een evaluatie van de Regionale Agenda Commissie (RAC). De afspraak om in 2017 te evalueren, is gemaakt bij de oprichting van de RAC in 2015. De evaluatie wordt naar verwachting in januari 2018 opgeleverd.

Doel RAC
Bij de start van de nieuwe werkwijze van Regio Rivierenland in 2015 is ook begonnen met de Regionale Agendacommissie. De commissie is opgericht omdat de raden beter en eerder wilden sturen op belangrijke ontwikkelingen in Rivierenland. In de RAC zijn per gemeente twee leden afgevaardigd. De RAC maakt geen inhoudelijke keuzes, maar kijkt naar de wijze waarop de raden het beste bij de vele dossiers betrokken kunnen zijn. De commissie houdt het overzicht over alle samenwerkingsdossiers en over welke onderwerpen op welk moment in de raden op de agenda komen. De RAC adviseert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland hierover, zodat zij weet hoe de raden betrokken willen worden. De commissie is dus als het ware de borgpen voor de juiste betrokkenheid van de raden bij belangrijke vraagstukken.

Uitvoering evaluatie
Bij de oprichting van de RAC werd afgesproken om na twee jaar te gaan evalueren. En dat is nu. Lars van Eijk, een derdejaars student Bestuurskunde van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, voert de evaluatie uit. Het Regiokantoor ondersteunt hem hierbij, net als een klankbordgroep bestaande uit de heren Van Someren, Van der Neut, Droffelaar en Roefs, allen lid van de RAC. Tijdens de vergadering van de RAC van 16 oktober is het plan van aanpak voor de evaluatie van de RAC besproken en positief ontvangen.

Raadsleden bevraagd
De evaluatie start met een digitale enquête onder alle raadsleden van de tien gemeenten van Regio Rivierenland. Aan de hand van de resultaten die daaruit voortkomen, zullen er nog verschillende interviews worden afgenomen. Dit leidt allemaal tot een rapport dat naar verwachting in januari wordt opgeleverd.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
UBRivierenland activeert 1e glasvezelaansluiting buitengebied West Maas en Waal.jpg
Een mijlpaal in Rivierenland: zeven samenwerkende gemeenten in de regio hebben zich jarenlang ingezet om snel internet voor...
Projecten
screenshot-3.jpg
Op 16 november organiseerde het RES Rivierenland-team samen met de Gelderland Academie de online workshop ‘Slim...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches.jpg
Sinds maart 2020 zijn in de acht gemeenten van Regio Rivierenland toekomstcoaches aan de slag gegaan. Zij zijn er speciaal...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: