Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

27 september 2017

Besluitvorming aanleg glasvezelnetwerk in Rivierenland via overheidsmodel komt dichterbij

Raadbijeenkomst Glasvezel 20 sept.jpg

Op 20 september vond een regionale raadsbijeenkomst plaats over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland via het zogenaamde overheidsmodel. Gaat de Europese Unie akkoord met onze plannen, dan zijn de raden aan zet om een definitief besluit te nemen over de aanleg.

Doel bijeenkomst
Het doel van de avond was om de raadsleden van onze tien samenwerkende gemeenten uitgebreid te informeren over de ontwikkelingen van het glasvezelproject in Rivierenland, inclusief de rol van de gemeenteraden hierin. Het was een geslaagde avond met veel positieve reacties.

Programma
Net als de eerste raadsbijeenkomst over glasvezel in 2015, werd ook deze bijeenkomst gehouden bij ROC Rivor in Tiel en ondersteunden studenten van diverse opleidingen de avond. Na het openingswoord door Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland, werden de raadsledenwelkom geheten door gastheer Cees Brouwer, bestuursvoorzitter van ROC Rivor (foto). Hij onderstreepte hoe belangrijk glasvezel ook voor de ontwikkeling van het onderwijs is en blijft. Vervolgens kwamen Kees Zondag als regionaal portefeuillehouder Glasvezel en Stan Herms als regionaal projectleider Glasvezel aan het woord. Tenslotte verdeelden de raadsleden zich over vier lokalen waar specialisten verdiepingssessies verzorgden over de inhoudelijke aspecten van het project.

Overheidsmodel enige optie
Kees Zondag gaf een overzicht van alle inspanningen die Regio Rivierenland tot nu toe heeft gedaan om een toekomstvaste glasvezelverbinding achter elke voordeur in Rivierenland te krijgen. Hij gaf aan dat het eenvoudiger zou zijn geweest als de marktpartijen het op zich hadden genomen om een glasvezelnetwerk in het gehele buitengebied van Rivierenland aan te leggen. Helaas bleek dat geen optie te zijn. Om als overheid in een marktgestuurde omgeving te kunnen opereren, moet een notificatietraject bij de Europese Unie worden doorlopen. Dat hebben wij gedaan en op dit moment is het bijna afgerond. De verwachting is dat wij groen licht van Brussel krijgen om de aanleg via het overheidsmodel te realiseren. Pas als wij akkoord hebben, zijn de raden aan zet om een definitief besluit te nemen.

Interessepeiling inwoners: ruim 97% wil internet en diensten via glasvezel
Stan Herms gaf een presentatie over de interessepeiling die Regio Rivierenland onder een deel van de inwoners van Rivierenland heeft gehouden. Dit deel betreft de zogenaamde 12.000 'witte' adressen waar alleen koperdraad ligt, veelal in de buitengebieden. Tweederde van de aangeschreven inwoners reageerde op de peiling. En ruim 97% daarvan antwoordde met een volmondig 'ja' op de vraag of zij gebruik zouden maken van één of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk. Het vaakst gaven zij aan gebruik te willen maken van glasvezel voor tv, telefoon en internet (‘triple play’), maar zo’n 20% wil glasvezel ook voor onderwijs, zorg en zakelijke diensten benutten. Naast de enorme respons op de interessepeiling, ontving Stan Herms ook veel positieve reacties op het voornemen van Regio Rivierenland om een glasvezelnetwerk aan te leggen (“Fijn dat wij worden gehoord!”).

Verdiepingssessies
Na de toespraken en presentaties woonden de raadsleden in kleine groepen vier deelsessies bij over de inhoudelijke aspecten van het glasvezelproject: Taco van Arkel (Dei BV) sprak over de technische zaken, Olaf Caselli (Dei BV) wierp zijn licht over de financiën, Matthijs van Bergen (ICTRecht) besprak de juridisch kant en Florian Theissen (PROOF adviseurs) de organisatorische. De raadsleden konden hun vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. 

Conclusie en vervolg
Uit diverse reacties bleek dat de raadsleden tevreden waren over de complete en duidelijke informatie die zij hadden gekregen. Zij zijn hiermee goed uitgerust om een definitief besluit te nemen over de aanleg van het glasvezelnetwerk. Maar niet voordat wij toestemming hebben gekregen van de Europese Commissie. Daarna zijn de raden aan zet voor het oprichten van een uitvoeringsorganisatie (Gemeenschappelijke Regeling). Springen alle lichten op groen, dan worden wij de eerste Nederlandse regio die op deze wijze een glasvezelnetwerk realiseert. Een unicum om trots op te zijn!

Zie ook

Nieuwsarchief