Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

8 augustus 2017

Interessepeiling glasvezelnetwerk Regio Rivierenland tot 31 augustus

Glasvezel in Rivierenland.jpg

De tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit voorstel gaan de colleges van B&W in het vierde kwartaal van 2017 voorleggen aan hun gemeenteraden. Gaan die ermee akkoord, dan zullen circa 12.500 adressen in het buitengebied op het netwerk worden aangesloten. Onder de inwoners van deze adressen – die beschikken over een ouderwetse telefoonkabel – hebben de wethouders/portefeuillehouders glasvezel van de tien gemeenten een interessepeiling uitgezet. De gemeenten willen graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen. Zij verzenden half augustus een herinnering aan iedereen die nog niet heeft gereageerd.

Veel positieve reacties
Duizenden aangeschreven inwoners - de teller staat op dit moment op ca. 5.600 - hebben de moeite genomen te reageren en de reacties zijn voor het overgrote deel zeer positief. “Maar we zijn er nog niet,” zegt Kees Zondag, regionaal portefeuillehouder glasvezel Regio Rivierenland (foto). “Als de gemeenteraden akkoord gaan, dan wordt het glasvezelnetwerk sowieso aangelegd. Het wordt een open netwerk waarop iedere provider welkom is om er zijn diensten aan te bieden. Hoe meer mensen aangeven internet, telefoon, televisie en andere digitale diensten via glasvezel te willen afnemen, hoe aantrekkelijker het voor aanbieders wordt om hun diensten op het netwerk aan te bieden. Bovendien geeft de informatie die wij terugkrijgen van de inwoners de gemeenten de informatie die nodig is om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen over de vervolgstappen.” 

Oproep: laat van u horen, u gaat geen verplichtingen aan!
Medio augustus sturen de wethouders/portefeuillehouders glasvezel van de tien gemeenten een herinnering aan iedereen die in juni wél een brief ontving met het verzoek om mee te doen, maar nog niét heeft gereageerd. Zij verzoeken deze inwoners vriendelijk om hun interesse alsnog kenbaar te maken. Dit kan hier tot 31 augustus of door de antwoordkaart in te sturen die bij de brief zit. Kees Zondag benadrukt dat deelname aan de interessepeiling de bewoners tot niets verplicht: “Zij worden niet op kosten gejaagd, want de aanleg van het netwerk kost hen niets en zij zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Als zij dit wel willen, dan zal dat tegen vergelijkbare prijzen kunnen als in de stad, zonder toeslag voor het buitengebied.”

Wel gereageerd, maar toch een herinnering ontvangen?
Omdat nog dagelijks enkele tientallen reacties binnenkomen, is het mogelijk dat inwoners die onlangs wel al hebben gereageerd volgende week toch nog een herinnering zullen ontvangen. De brief kruist dan de reactie. Die herinnering kunnen zij als niet-verzonden beschouwen. 

Voor meer informatie: www.glasvezelrivierenland.nl

-> Klik hier om onze folder te downloaden.

-> Klik hier om naar de pagina met alle (bestuurlijke) achtergronden te gaan.

 

###

ACHTERGROND

Waarom glasvezel?
Snel internet is een noodzakelijke basisvoorziening geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Het is namelijk niet alleen onmisbaar geworden voor recreatief gebruik – zoals TV, films en series kijken, gamen, social media en online shoppen – maar vooral ook voor werk, studie, zorg-op-afstand om langer thuis te kunnen blijven wonen, beveiliging en contact met (overheids)instanties. Glasvezel biedt de capaciteit die nodig is om dit mogelijk te maken. Een glasvezelnetwerk is in staat om grote hoeveelheden data razendsnel en zonder verstoppingen te transporteren. De kabels bieden letterlijk duizenden malen méér capaciteit dan koperkabels, die niet zijn berekend op het groeiende digitale verkeer.

Onderzoek: buitengebied Rivierenland blijft achter
Op bijna de helft van alle adressen in de regio is al een glasvezelaansluiting aanwezig, gerealiseerd door commerciële marktpartijen. Op de overige adressen ligt alleen een telefoon- en/of televisiekabel. Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat ongeveer 12.500 adressen zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit het onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen concrete oplossing voor de vaste aansluitingen op deze adressen bieden de komende 3 jaar. Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen de tien gemeenten gezamenlijk een glasvezelnetwerk gaan aanleggen op adressen waar dit volgens hen ook daadwerkelijk mag conform de wet- en regelgeving.

 

Nieuwsarchief